Wat pikken de media op uit de Energieagenda?

7 ndecember 2016 – De verschillende media pikken voor een deel dezelfde hoofdpunten uit de Energieagenda op (stoppen met gas, alleen nog duurzame auto’s), maar er zijn ook accentverschillen (het belang van CCS, subsidiebeleid op de schop). 


De Telegraaf: Nederland binnen 35 jaar klimaatneutraal

De Telegraaf schetst de situatie in 2050:

 • Er wordt niet meer op aardgas gestookt
 • Er worden alleen nog duurzame auto’s verkocht (Energieagenda zegt: vanaf 2035)
 • Veel meer windmolens op de Noordzee
 • We pakken vaker de fiets
 • Vrachtwagens rijden op biobrandstof
 • Vliegtuigen vliegen op schonere kerosine
 • CO2 die toch nog wordt uitgestoten: afvangen en opslaan in lege gasvelden.

‘(…) Kamp hoopt ook op de hulp van burgers. Hij wil het voor hen aantrekkelijker maken zelf opgewekte schone energie op te slaan. Zo hebben ze die achter de hand voor momenten dat ze zelf extra energie nodig hebben of kunnen ze die verkopen wanneer de vraag naar energie groot is. (…)’


RTL-Z: Over steenkool wordt niets gezegd

RTL-Z pikt er de volgende punten uit:

 • CO2-uitstoot in 2050: 0
 • Meer besparen, meer zon, meer wind (op zee)
 • Gasnetwerk verdwijnt
 • Benzine- en dieselauto’s verdwijnen
 • Over steenkool wordt niets gezegd
 • Inzet geothermie
 • CCS
 • Meer warmtenetten
 • Dekkend net van laadstations voor elektrische auto’s
 • Minder vervoerbewegingen
 • Efficiënter vliegen

NRC: Prominente rol voor CCS

Saillante punten voor de NRC:

 • Aardgas verdwijnt uit de huishoudens (afgerond in 2050)
 • Geen nieuwe gasinfrastructuur meer
 • Gas blijft net als andere fossiele brandstoffen wel een rol spelen in de industrie
 • CCS krijgt prominent rol
 • Verwarming huizen en kantoren door warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, afvalverbranding en warm water uit geothermie.
 • Koken uitsluitend nog elektrisch
 • Vervoer schakelt over op waterstof en elektriciteit

FD: ‘Van het aardgas af’

Het FD haalt uit de Energieagenda:

 • Ook geen toekomst meer voor gasgestookte centralers (tenzij CCS)
 • Subsidiebeleid op de schop. Criterium wordt hoeveel CO2-reductie per subsidie-euro.
 • SDE+ blijft bestaan
 • Meer nadruk op emissieloze auto’s
 • Broeikasgas-vrije opwekking stroom
 • Grootschalige woningisolatie.
 • Aanvullend beleid nodig
 • Tempoversnelling nodig

‘(…) Hoeveel de benodigde maatregelen zullen kosten, kon Kamp niet aangeven. Pas volgend jaar wordt het kostenplaatje voor een CO2-arme samenleving in 2050 in kaart gebracht. (…)’


Bronnen
De Telegraaf, 7 december 2016: Kamp: op naar klimaatneutraal 2050
RTL-Z, 7 december 2016: Nul CO2-uitstoot in 2050: nieuwe huizen niet meer aangesloten op gas
NRC, 7 december 2016: Kabinet: Nederland in 2050 vrij van aardgas
FD, 7 december 2016: Kamp: ‘We gaan van het aardgas af’
Foto: minister Kamp (foto Rijksoverheid)

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.