Te veel stroom? Verkoop het aan de buurman!

16 maart 2016In Breda kunnen 150 bewoners binnenkort hun overtollige zonnestroom in de buurt verkopen. Enexis doet er een proef om te zien hoe de kosten voor de stroom onderling verrekend kunnen worden. Ook Engie experimenteert met doorverkopen aan de buren.

In het Bredase project werkt Enexis samen met dochterbedrijf Fudura, TNO, Senfal, Shifft en Technolution.

Uit een bericht van TNO
‘(…) Consumenten die zelf meer elektriciteit opwekken dan ze nodig hebben, kunnen nu twee dingen doen: terug leveren aan het net of deze opslaan in een thuisbatterij. In dit project komt daar een extra mogelijkheid bij: via een lokale batterij levering aan een ander huishouden in de straat, dat daarmee bijvoorbeeld een elektrische auto oplaadt. Het verrekeningssysteem is gebaseerd op dynamische tarieven.
Het kan de verkoper een financieel extraatje opleveren. De koper betaalt voor het opladen van de auto een lagere prijs dan bijvoorbeeld aan de laadpaal. En de netbeheerder hoeft de overschotten niet over lange afstanden in het net te transporteren, want de elektriciteit blijft in de wijk. Vraag en aanbod van duurzame energie zijn veel beter op elkaar af te stemmen. Een van de doelen van de pilot is nagaan of forse investeringen om het net te verzwaren achterwege kunnen blijven. Winst dus voor drie partijen.
Als de proef slaagt en rendabel blijkt te zijn, is dit de eerste stap op weg naar een mogelijke invoering van dit soort nieuwe businessmodellen. Het financiële voordeel is voor de consument een stimulans rendabel te investeren in zonnepanelen. Dat versnelt de broodnodige transitie naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie. (…)’

Het project is een vervolg op ‘Jouw Energie Moment’, een eerder experiment in dezelfde Bredase wijken Meulenspie en EasyStreet. Daarin werd onderzocht of consumenten bereid en in staat zijn om hun energiegedrag te veranderen. Als het elektriciteitstarief veranderde, bleken bewoners inderdaad hun stroomgebruik te verschuiven naar momenten waarop veel stroom werd opgewekt, aldus Enexis in een persbericht. Slimme apparaten hielpen daarbij. Voor het vervolgproject worden meer bewoners betrokken.

Engie experimenteert in het project ‘Opgewekt voor elkaar’ ook met de verkoop van overtollige stroom aan de buren, aldus de Telegraaf. Vanaf deze week schrijft Engie zijn klanten met zonnepanelen aan de overtollige stroom tegen een vergoeding aan het net terug te leveren. Dus niet, zoals in het Bredase project, in een batterij te stoppen. De vergoeding levert de klanten niet meer dan 25 euro per jaar op, verwacht Engie-directeur Gerwin Sieders.

Engie wil met de proef een nieuwe bron van lokaal opgewekte groene stroom aan te boren, aldus Sieders.

Uit het bericht van de Telegraaf
‘(…) De overtollige stroom die door particulieren aan het net wordt geleverd, kan normaal gesproken niet als groen worden doorverkocht, omdat die niet officieel als groen gecertificeerd is. „Duurzame stroom, gaat dus als grijze stroom het net in”, zegt Sieders. In de opzet van Engie vraagt de particulier in samenwerking met Engie die certificering toch aan, net als zakelijke stroomproducenten nu al doen. Sieders denkt dat Engie met de ’opgewekt voor elkaar’-stroom een voorschot kan nemen op een toekomst waarin consumenten veel meer zelf stroom opwekken en onderling verhandelen. ,,Daar willen wij als platform graag tussen zitten.” (…)’

Bronnen
TNO, 15 maart 2016: Te veel aan duurzame elektriciteit in de straat verkopen
Enexis, 15 maart 2016: Succesvolle pilot ‘Jouw Energie Moment’ krijgt vervolg
Telegraaf, 16 maart 2016: Elektriciteit kopen van de buurman (via Blendle)

Foto: Jouw Energie Moment, Enexis

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.