‘Plan van Belgische staalfabriek is fundamenteel fout’

25 januari 2017Prof. dr. Wim C. Turkenburg waarschuwt voor de plannen van de Belgische staalfabriek ArcelorMittal. ‘Het is als spookrijden op de weg naar nul-emissie van CO2 en allesbehalve duurzaam.’

Hij schrijft dit vandaag in een opiniebijdrage op FluxEnergie als een reactie op het bericht dat we gisteren publiceerden over de plannen van de staalfabriek om CO2 af te vangen en om te zetten in biobrandstof. Aan de installaties die daarvoor nodig zijn wordt al volop gebouwd; ze moeten in 2019 gaan draaien.

Heilloos plan
Een heilloos plan, vindt Turkenburg, omdat de fossiele CO2 uiteindelijk toch nog in de atmosfeer terechtkomt en blijft bijdragen aan de klimaatverandering. ‘De suggestie van ArcelorMittal dat dit hergebruik van fossiel CO2 bijdraagt aan het realiseren van de zero emission steel plant of the future is onjuist.’
De klimaatdoelen dicteren dat we naar een nul-emissie van CO2 moeten en zelfs negatieve CO2-emissies moeten realiseren (CO2 uit de lucht halen).
‘Om op nul-emissie uit te komen, kan in principe hergebruik van fossiel CO2 alleen worden toegestaan wanneer de fossiele koolstof in de CO2 voor eeuwig wordt vastgelegd. Omzetten in een bouwmateriaal, bijvoorbeeld door mineralisatie van de CO2, is dus wel een verantwoorde route. In de praktijk zal echter vrijwel alle fossiele CO2 moeten worden afgevangen en ondergronds opgeslagen, mits op veilige wijze. Ook staalfabrieken zullen dit moeten doen. Daarnaast zal men naarstig op zoek moeten gaan naar andere energiedragers dan fossiele brandstof.’

‘Faliekante denkfout’, die minister Kamp ook maakt
Turkenburg is er verbaasd over dat velen ‘de faliekante denkfout’ niet zien en het idee van het hergebruik van CO2 als brandstof nog steunen. ‘Zelfs de Energieagenda van minister Kamp wil het promoten. Heel sterk is het pleidooi om er brandstof van te maken door de CO2 te verbinden met waterstof dat met elektriciteit uit zonnecellen of windturbines is geproduceerd. Je zou er dan methaan (CH4) van kunnen maken en dit gas bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen kunnen gebruiken. Je zou er ook methanol of mierenzuur van kunnen maken en daarop auto’s kunnen laten rijden.  (…) Door deze toepassingen komt de fossiele CO2 alsnog in de lucht. Dit moeten we nu juist voorkomen als we het klimaatvraagstuk op een houdbare wijze willen oplossen! Fossiel CO2 gebruiken om er brandstoffen van te maken die je in huishoudens of in de transportsector kunt inzetten, kan worden gekenschetst als spookrijden op de weg naar nul-emissie. Je denkt de goede kant op te rijden, maar in werkelijkheid rijd je tegen de stroom in.’

Bronnen
FluxEnergie, opiniebijdrage, 25 januari 2017: Spookrijden op de weg naar nul-emissie van CO2
Zie ook
FluxEnergie, 24 januari 2017: Belgische staalfabriek wil CO2-uitstoot omzetten in biobrandstof

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.