Plan: Twee miljard en tenders om verduurzaming woningen te versnellen

10 maart 2017Het nieuwe kabinet moet 2 miljard euro steken in het versnellen van de verduurzaming van particuliere woningen. Via tenders kunnen vijf grote bouwconsortia aanspraak maken op het geld om 10.000 woningen volledig te verduurzamen. Met dat plan komt Jan-Willem van de Groep, innovatie-expert voor de bouwsector en initiatiefnemer van het project Stroomversnelling.

De overheid moet de komende kabinetsperiode 2 miljard euro investeren om de woningvoorraad sneller te verduurzamen en gasloos te maken, stelt Jan-Willem van de Groep tijdens het Cobouw Café, een bijeenkomst van Cobouw. Niet door meer subsidies aan particulieren te geven, maar door tenders uit te schrijven voor grote bouwconsortia. Zij kunnen volgens Van de Groep zorgen voor de innovatie en industrialisatie die nodig zijn om de kosten voor verduurzaming te verlagen.

Uit een bericht van Cobouw
‘(…) “Gemiddeld genomen is de oplossing om een woning te verduurzamen nog 40 procent te duur. Dat gaat moet de overheid met een bijdrage van 2 miljard euro overbruggen. Twee miljard euro staat grofweg gelijk aan 6 miljard euro bouwomzet. En als je berekent dat van elke euro 41 procent terugvloeit naar het Rijk, verdient die investering zich dus ook snel weer terug.” (belasting op wind, belasting op loon en btw bij elkaar opgeteld = 41 procent)
Van de Groep stelt voor die 2 miljard euro onder vijf grote bouwconsortia te verdelen. Om aanspraak te kunnen maken op in totaal maximaal 400 miljoen euro moeten zij 10.000 particuliere woningen volledig verduurzamen. Dat is ongeveer 30.000 euro per woning. “In eerste instantie gaat het om een eenmalige subsidie van 2 miljard euro”, legt de voormalige greenspirator uit. Hij nuanceert de hoogte van het bedrag. “De 12 miljard die opgaan aan de SDE+ krijgen we ook niet terug.” (…)’

Uit een bericht op de website van Van de Groep
‘(…) Deze opgave is te vergelijken met de doelen voor wind op zee. Het meest ideale is om net als bij wind op zee afspraken te maken over innovatiedoelen en vervolgens de markt in te laten schrijven op grote tenders. Zo werkt het helaas niet bij particuliere woningen. Maar iets dergelijks zou wel het ei van Columbus kunnen zijn.
Industriële partijen zijn bereid om onder bepaalde condities te investeren. De drie meest bepalende zijn:

 • Een zekere belofte van schaal.
 • Zekerheid rondom marktcondities waarmee innovaties schalen.
 • Aanwezigheid van professionele partijen die complete marktrijpe proposities aan de man kunnen brengen.

Hoe creëren we schaal? Door het uitgeven van twee miljard euro. Niet rechtstreeks aan particuliere eigenaren maar op een indirecte manier via de bedrijven die een integrale propositie voor particuliere woningeigenaren aanbieden. Om het treintje op gang te brengen dient er een prikkel te zijn om te investeren. Het gat van 40% dient in eerste instantie, net als bij SDE+, gedragen te worden door overheidssubsidie. Er dient tegelijkertijd een prikkel te zijn waarmee zo zuinig mogelijk wordt omgesprongen met die subsidie.

Dat zou op de volgens manier kunnen:

 1. Schrijf ‘tenders’ uit van minimaal 10.000 woningen (max 5 tenders)
 2. Beloof binnen die tenders een overbruggingsbedrag van maximaal 40% van de kostprijs (bedragen tussen 25K en 40K per woning).
 3. De partij die met een bepaald industrieel op te schalen concept de hoogste ambitie kan behalen op het niveau van besparing met een zo minimaal mogelijk overbrugginsbedrag wint een tender.
 4. De bewoners krijgt daarmee een aanbod voorgeschoteld die dezelfde waarde heeft als de maandelijkse energierekening.
 5. Ga met die partijen een innovatiecontract aan.
 6. Regel voorafgaand hieraan de gebouw gebonden financiering.

Lessen uit de Stroomversnelling

 • Stimuleer nieuwe coalities, aannemers blijven te veel hangen project-denken.
 • Grote aannemers / installateurs vinden de individuele bewoners lastig.
 • Dit is geen opgave voor de lokale aannemer en installateur.
 • De rol van System Integrator wordt door een heel beperkt aantal traditionele partijen opgepakt.
 • Na een tender begint het niet direct te draaien, innoveren kost tijd en fabrieken bouwen kost tijd.
 • Werk zowel lokaal als centraal aan condities waarmee innovatieve proposities kunnen schalen.
 • Geef zekerheid aan de koper. Prestatiegarantie is een voorwaarde.
 • Niet energieneutraliteit is leidend maar een gezonde, comfortabele en toekomstbestendige woning.

Benefits

 • Een gezond, comfortabel en vernieuwd huis voor de bewoner.
 • Vernieuwde en aantrekkelijke wijken en buurten voor de gemeente.
 • Bouwomzet voor de bouwsector.
 • Internationaal markt- en innovatieleiderschap bij de toeleverende industrie.
 • Snelle realisatie van klimaatdoelen, werkgelegenheid en additionele belastinginkomsten (41% op iedere euro) voor de rijksoverheid. (…)’

Bronnen
Website Jan-Willem van de Groep, geen datum: Twee miljard voor de particuliere voorraad
Cobouw, 8 maart 2017: ‘Schrijf tenders uit voor 10.000 gasloze woningen’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.