Plan industrie voor 80 tot 95% CO2-reductie in 2050

De energie-intensieve industrie heeft een concreet plan ontwikkeld om in 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95% te reduceren. Wij gaan investeren, zegt de sector, en vragen de overheid ons te faciliteren. Donderdag wordt het voorstel aangeboden aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken. Dat gebeurt tijdens het VEMW-congres ‘Samen op weg naar minder’.
In Nederland is de energie-intensieve industrie, grootgebruikers als raffinaderijen, de chemiesector, de metallurgische industrie en de papierindustrie, goed voor een kwart van het totale energiegebruik. Om hun CO2-uitstoot ingrijpend te reduceren, is optimalisatie van bestaande processen niet langer toereikend. Daarvoor zijn systeeminnovaties nodig. Ook zal een aantal bedrijven hun verdienmodel op de schop moeten nemen. De industrie is bereid om deze benodigde investeringen te doen.  …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.