Planbureaus gaan gezamenlijk ‘brede welvaart’ verkennen

De drie Nederlandse planbureaus PBL, SCP en CPB gaan gezamenlijk een Verkenning Brede welvaart opstellen, die in 2018 op Verantwoordingsdag zal verschijnen. Het doel is om welvaart te gaan meten aan de hand van een brede set van indicatoren, zodat ook zaken die nu niet worden gemeten in het bbp (bruto binnenlands product), zoals milieu-effecten, vrije tijd en vrijwilligerswerk, straks zichtbaar worden gemaakt. Daarmee kan recht worden gedaan aan alle relevante aspecten van welvaart, zonder deze bij elkaar op te tellen. In de Verkenning hanteren de drie planbureaus gezamenlijk drie perspectieven: het kwaliteit-van-leefomgeving perspectief, het kwaliteit-van-leven perspectief en het welvaartseconomisch perspectief. …. [Persbericht]

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.