Pleidooi voor parlementair onderzoek naar gaswinning

17 mei 2016Afgelopen vrijdag verscheen het boek ‘De Gaskolonie’ over de winning van het Groningse gas. Hoewel de auteurs vinden dat het niet aan hen is om tot een parlementaire enquête op te roepen, zijn ze er duidelijk wel een voorstander van.

Uitgeverij Passage over het boek
160517-DeGaskolonie‘(…) In 1959 werd in de buurt van Slochteren aardgas gevonden. De winning ervan levert ons land en een aantal oliemaatschappijen sindsdien zeer veel geld op. Nederland draait op aardgas. Het gaswinningsgebied wordt intussen getroffen door aardbevingen, bodemdaling en schade aan huizen en andere gebouwen. Jarenlang is ontkend dat die aardbevingen iets met de gaswinning te maken zouden hebben. De vraag is dus gerechtvaardigd: wat levert dat gas Groningen en Nederland eigenlijk op?
Drie journalisten gaan op onderzoek uit en komen er al snel achter hoe gigantisch groot de belangen zijn die gepaard gaan met de gaswinning, hoe groot de ellende van de gedupeerden is en hoe weinig rekening gehouden is met veiligheidsaspecten. Dat laatste kwam ookondubbelzinnig naar boventoen de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar bevindingen publiceerde.
Onder anderen minister van Economische Zaken Henk Kamp, de voormalige staatstoezichthouder Jan de Jong en de oud-directielid van het KNMI Hein Haak geven in dit boek hun visie op de problemen in Groningen en op de toekomst van de gaswinning. Daarnaast spraken de drie auteurs met talloze anderen, met politici, wetenschappers, mensen uit de gaswereld en met Groningse burgers en burgemeesters. Hun onderzoek heeft geleid tot een reconstructie die duidelijk maakt hoe onze nationale trots, het gas, een nationaal hoofdpijndossier is geworden.
Heleen Ekker en Reinalda Start werken voor NOS nieuws, Margriet Brandsma tot voor kort ook. Voor hun werk houden ze zich onder meerbezig met de gaswinning en aardbevingen in Groningen. (…)’

Uit een bericht van Trouw 
‘(…) Is jullie boek een aanval op minister Kamp?
“Kamp zegt: ‘Sinds ik er zit ben ik de baas over het gas’. Wij kunnen niet bewijzen dat hij ongelijk heeft. De afspraken die zijn gemaakt gaan over de periode voor zijn aantreden. Wel zijn er nog altijd veel vragen rondom 2013, toen de gasproductie omhoog ging terwijl Staatstoezicht op de Mijnen na de beving in Huizinge juist had geadviseerd: ga omlaag. Oud-inspecteur Jan de Jong en oud-politicus Jan Kamminga zeggen dat ook in ons boek. Kamp komt met verklaringen en daar geven onze WOB-stukken geen antwoord op. Wat is met de Kamer wel en niet gedeeld? Daar gaat het om.”

Jullie pleiten voor een parlementaire enquête?
“Waarom is er nooit onafhankelijk onderzoek gedaan? Daarvoor pleitte de Onderzoeksraad voor veiligheid vorig jaar al en Kamp zegt in ons boek dat het er gaat komen. Daarmee kun je de Groningers het gevoel geven dat ze serieus worden genomen, want hun wantrouwen jegens overheden is groot. Het is niet aan ons om tot een parlementaire enquête op te roepen, maar het nut is dat mensen dan moeten verschijnen. Met ons wilden Exxon, Shell, de Nam en de Gasunie niet praten. Journalistiek loopt op een gegeven moment het spoor dood.” (…)’

Uit een bericht van de Groninger Bodem Beweging
‘(…) Het boek de ‘Gaskolonie’ toont nog eens de noodzaak aan om met de hoogste spoed een parlementaire enquête te houden naar de besluitvorming rondom de gaswinning en wel vanaf het begin van de gaswinning. Ook de rol en invloed van Shell/Exxon moet duidelijk worden in het verleden en heden. De hoogste tijd omdat de hoofdrolspelers nu nog leven. En nu nog een goed inzicht verkregen kan worden hoe gehandeld is bij deze besluitvorming en waar dit daadwerkelijk toe geleid heeft. Waaruit voor het heden en de toekomst lessen getrokken kunnen worden. (…)’

Bronnen
Uitgeverij Passage, Het aardgas is altijd als een zegen voor ons land beschouwd. Maar is dat ook zo?
Trouw, 14 mei 2016: ‘Parlementair onderzoek naar gaswinning zou nuttig zijn’ (via Blendle)
Groninger Bodem Beweging, 13 mei 2016: GBB: hoogste tijd voor parlementaire enquête naar gaswinning!

‘De Gaskolonie, van nationale bodemschat tot Groningse tragedie’, Uitgeverij Passage, ISBN 97890 5452 3215; 212 pagina’s; geïllustreerd; € 16,90

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.