Greenpeace-pleidooi voor verbod kolenstroom krijgt geen steun van coalitie

Greenpeace-pleidooi voor verbod kolenstroom krijgt geen steun van coalitie

27 juli 2016Het pleidooi van Greenpeace voor een verbod op kolenstroom krijgt geen steun van de huidige coalitie van VVD en PvdA. Dat concludeert Trouw vandaag.

160727-SylviaBorren
Sylvia Borren (Greenpeace): Ook verbod op import kolenstroom

Gisteren kwam Greenpeace-directeur Sylvia Borren met het voorstel voor een wettelijk verbod op stroom uit kolencentrales. Zijn stelde het voor in een interview van Trouw met haar vanwege haar aanstaande afscheid als Greenpeace-directeur.
Borren wil dat alle Nederlandse kolencentrales sluiten en dat er tegelijkertijd een importverbod komt voor stroom uit kolencentrales elders. Dit om te voorkomen dat sluiting van moderne kolencentrales hier zal leiden tot import van stroom uit nog viezere centrales uit Duitsland of Polen.
Vandaag concludeert Trouw in een analyse dat zo’n plan geen kans maakt bij de huidige coalitie.

Uit de analyse van Trouw
‘(…) PvdA
Het is ‘een interessante suggestie’, vindt Jan Vos (PvdA). Hij zal bij de afweging in het najaar zeker een rol spelen. Maar Vos denkt dat Europees overleg nuttig is. Op die manier kunnen vieze centrales eerst dicht, in welk land dan ook. “Er moet snel een begin worden gemaakt met CO2-reductie. Dan is het niet zinnig om je eigen stoepje schoon te vegen”, zegt hij.
De PvdA steunde de motie vorig jaar waarin werd verzocht om sluiting van alle kolencentrales.
.
VVD
De VVD stemde tegen. Kamerlid André Bosman vindt de suggestie van Greenpeace ‘veel te simpel’. De benadering van Borren is gericht op Nederland, terwijl klimaatverandering vraagt om een Europese afweging, meent de liberaal. Hij bepleit een goed Europees systeem voor emissierechten zodat vieze stroom duur wordt en verdwijnt.
.
Kamp en Dijksma
Minister Henk Kamp (VVD, energie) en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, milieu) werken aan een draaiboek voor de kolencentrales.
Behalve de vraag of voor de sluiting Europese coördinatie nodig is, staat de Tweede Kamer in het najaar ook voor een financiële afweging. In de jongste drie kolencentrales is miljarden geïnvesteerd. En wie betaalt de rekening als die vervroegd dicht gaan? (…)’

In een hoofdredactioneel commentaar noemt Trouw hety plan van Borren ‘een interessant idee’.

Bronnen
Trouw, 27 juli 2016: Geen snellere afbraak kolencentrales (Blendle)
Zie ook
FluxEnergie, 26 juli 2016: Greenpeace wil verbod op kolenstroom
FluxEnergie, 27 juli 2016: Trouw: ‘Verbod op kolenstroom is interessant idee’
Foto: E.ON/Uniper-productiesite Maasvlakte (foto E.ON)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.