PMV®-01 en V10 inzetbaar voor belichte tomatenteelt

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven van PMV®-01 en V10 ter bescherming van de bedekte belichte tomatenteelt tegen schade door het Pepinomozaïekvirus. Deze vrijstelling is op 4 juli 2016 op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in de Staatcourant gepubliceerd en geldt niet voor de opkweek van tomatenplanten.
Met deze vrijstelling wordt een oplossing geboden voor de beheersingsproblemen van schade door Pepinomozaïekvirus in de belichte teelt van tomaat. De vrijstelling geldt vanaf 1 juli 2016 en vervalt op 28 oktober 2016. De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften van dit besluit worden nageleefd. … (link alleen toegankelijk voor leden)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.