Pot raakt snel leeg: aardbevingsschade Groningen nu al 730 mln

14 januari 2016 – Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten dat er in Groningen nu al 730 miljoen euro is uitgegeven aan aardbevingsschade en preventieve maatregelen. De pot van 1,2 mrd euro  raakt snel leeg.

Van het gereserveerde bedrag van € 1,2 mrd is nu al € 730 mln gebruikt, ongeveer € 610 mln daarvan voor afhandeling van schade en het versterken van huizen. Er zijn tot nu toe ongeveer 59.000 schademeldingen binnengekomen.
Bij de meeste toegekende schadevergoedingen gaat het om een vergoeding van 3.000 tot 25.000 euro.
Het gereserveerde bedrag van € 1,2 mrd is onderdeel van het bestuursakkoord tussen Groningen en het Rijk.
Minister Kamp zegt nu al niet uit te sluiten dat het gereserveerde bedrag niet toereikend is. In de komende vijf jaar zullen zo’n tienduizend huizen versterkt moeten worden. ‘Het kabinet stelt vast dat aanvullende middelen nodig kunnen zijn om daar waar eerder vastgestelde bedragen uit het bestuursakkoord en de begrotingen van overheden en instellingen tekortschieten, toch toekomstbestendig te kunnen investeren’, aldus Kamp.
Het kabinet heeft Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, al gevraagd uit te zoeken hoeveel extra geld er nodig is.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Op de vraag van Kamerleden aan Kamp of hij ook spijt heeft van de extreem hoge gasproductie in 2013 (54 miljard kuub, na de zware beving in Huizinge in augustus 2012, tegen 27 miljard kuub dit jaar), schrijft de minister dat er ‘eind 2012 onvoldoende kennis en informatie was om een gedegen besluit te kunnen nemen over de gaswinning’. Bovendien, aldus Kamp, is de hoge winning van dat jaar ook veroorzaakt door de koude weersomstandigheden, waardoor er veel vraag was naar gas. (…)’

Bronnen
Brief minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer, 12 januari 2016:  Beantwoording schriftelijke vragen gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG (pdf, 107 pag.)
Dagblad van het Noorden, 13 januari 2016: Rekening voor bevingen al 730 miljoen euro (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.