Presentatie onderzoek CE Delft: ‘Kan de gaskraan in Groningen dicht?’

Wat:        Presentatie conclusies gasrapport CE Delft over de impact van de Nederlandse gasstrategie op klimaatverandering
Waar:      Nieuwspoort, Den Haag
Wanneer:Dinsdag 24 november van 13.00 tot 14.00 uur
Wie:        Ike Teuling van Milieudefensie, Robert Vergeer van CE-Delft en Jasper van den Munckhof van Energiesprong

Milieudefensie heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken wat de maatschappelijke voor- en nadelen zijn van alternatieven die erop gericht zijn om de gasproductie uit het Groningenveld te verminderen. CE Delft heeft bij de uitvoering van dit onderzoek gekeken naar de klimaatimpact, milieueffecten, voorzieningszekerheid, gevolgen voor de overheidsfinanciën en de snelheid waarmee met het alternatief in het benodigde aanbod van gas kan worden voorzien.
Overhandiging van het burgerklimaatmanifest ‘Op naar een fossielvrij Nederland’ door vertegenwoordigers van verschillende burgergroepen die zich actief inzetten voor de energietransitie. Milieudefensie heeft de afgelopen maanden samen met betrokken burgers en actieve burgergroepen gewerkt aan het opstellen van een burgerenergiemanifest waarin de belangrijkste belemmeringen voorde transitie naar een duurzame en fossielvrije energievoorziening worden geïdentificeerd. Dit manifest wordt voorafgaand aan de klimaatconferentie in Parijs ook aan staatssecretaris Dijksma  aangeboden. 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.