Eerste reacties: ‘Begroting laat zien dat nog minder gas kan’

16 september 2015 – Op Prinsjesdag kregen vluchtelingen en werkgelegenheid veel aandacht, ook in de commentaren. Energie en klimaat waren in de reacties voor slechts een enkeling thema’s.

Waar sommigen in hun reactie erop wezen dat er maar weinig aandacht was voor klimaatverandering en energie, dacht Diederik Samsom (fractieleider PvdA) daar duidelijk anders over.

 • Diederik Samsom (PvdA)
  Mooi dat de koning daar ook aandacht aan besteedde

  “Ik vond het vooral ook goed dat de koning ook aandacht besteedde aan de andere grote thema’s en niet alleen over groei en economie had. Maar ook over migratie, klimaat en energie. Dat zijn de grote opdrachten voor de komende tijd en het was mooi dat de koning daar ook wat extra aandacht aan besteedde.” (1)

Jesse Klaver (fractieleider GroenLinks) had ook een compliment voor de koning, maar was het helemaal niet eens met Samsom.

 • Jesse Klaver (GoenLinks)
  Niets over klimaatverandering
  “Complimenten voor de koning. Hij wist een saai verhaal gedragen te vertellen. (…) “De klimaatverandering is al jaren een probleem, maar wat doe je er aan? Op zo’n cruciaal punt wordt geen enkele stap ondernomen”, aldus Klaver. (2)

Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie, las uit de cijfers dat de gaskraan in Groningen best verder dicht kan.

 • Arie Slob (ChristenUnie)
  Begroting laat zien dat gaswinning verder terug kan

  ‘(…) De ChristenUnie wil de gaskraan verder dichtdraaien. Het kabinet gaat in de huidige begroting uit van een gaswinning van 33 miljard kubieke meter in 2016. De ChristenUnie pleit voor 27 miljard. Fractievoorzitter Arie Slob is van mening dat het geschonden vertrouwen hersteld moet worden. De begroting van zijn partij toont volgens hem aan dat de gaskraan verder dicht kan. ‘Er gaat niks boven Groningen, ook Brusselse normen niet.’
  De ChristenUnie wil dat de komende jaren het winningsplafond fors wordt verlaagd door energieneutrale woningen en duurzame alternatieven. (…)’ (3)

De Volkskrant reageert op de € 5 mrd die het kabinet ‘teruggeeft’ aan de belastingbetaler. Daar had minister Dijsselbloem volgens e krant ook heel andere dingen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld richting energie en klimaat.

 • Volkskrant
  Wat Dijsselbloem ook met die 5 miljard had kunnen doen

  ‘(…) Twee keer zo veel windmolens dan eerder gepland kunnen met 5 miljard extra in de zee worden gezet en gesubsidieerd. Dat kan de Europese milieudoelstelling – 20 procent minder uitstoot en 20 procent duurzame energie in 2020 – bereikbaar maken. En het ontlast de energierekening van de burger. (…)’ (4)

De industrie had gehoopt op een vrijstelling van de energiebelasting voor de energie-intensieve bedrijven. En men is dus teleurgesteld dat dat er niet in zat.

 • Noordelijke werkgevers
  Stijging energiebelasting is slecht voor de werkgelegenheid

  ‘(..) De noordelijke werkgeversorganisaties hekelen dat er geen vrijstelling van energiebelasting komt voor energie-intensieve bedrijven in de grootmetaalsector en chemische industrie. De energiebelasting gaat volgend jaar zelfs omhoog. ‘Dat is slecht voor de werkgelegenheid en beschadigt de concurrentiepositie van de getroffen bedrijven. De werkgelegenheid in de Eemsdelta-regio zal daaronder gaan lijden’. (…)’ (5)

In de Miljoenennota wordt nog eens een keer gezegd dat het kabinet binnenkort komt met een strategische visie op de energievoorziening. De hoofdredactie van het FD schrijft in een commentaar dat plannenmakerij prima is, maar dat het gewone werk niet verwaarloosd mag worden.

 • Het Financieele Dagblad
  Beter uitvoeren van beleid dat er al is

  ‘(…) Een nieuw beleidsvoornemen van Rutte 2 is het werken aan een strategische visie op de energievoorziening. Des te urgenter nu de gaswinning moet worden teruggeschroefd om de veiligheid in de bevende provincie Groningen te borgen. Dit najaar volgt een Nationale Wetenschapsagenda om een impuls te geven aan de innovatiekracht van de industrie. Verder komt Rutte 2 met een plan voor een toekomstig pensioenstelsel. Het is heel goed dat ambtenaren zich richten op grote onderwerpen als het klimaat en de pensioenen. De discussies hierover kunnen inzet worden bij de verkiezingen van 2017 en een nieuw kabinet gaat er dan hopelijk snel mee aan de slag. Net als met de herziening van het belastingstelsel waarvoor nu helaas geen draagvlak is.
  Maar denken aan de toekomst mag niet betekenen, dat het minder sexy werk — het beter uitvoeren van het beleid dat er al is — verwaarloosd wordt. Sterker nog, de afgelopen jaren hebben laten zien dat uitvoerbaarheid een veel prominentere rol dient te spelen bij plannenmakerij. (…)’ (6)

Greenpeace mist plannen voor energiebesparing en meer duurzame energie

 • Greenpeace
  Energiebesparing komt nauwelijks van de grond
  “Voor energiebesparing ontbreekt elk serieus plan bij het kabinet. Het kabinet is trots dat Nederland terug is in de economische kopgroep van Europa, maar we blijven hekkensluiter op het gebied van schone energie. Het kabinet maakt weliswaar werk van windparken op zee, maar de broodnodige energiebesparing bij bedrijven en gebouwen (woningen, winkels, kantoren etc.) komt nauwelijks van de grond.” (7)

Ook bij deze reacties klinkt het algemene beeld over Troonrede en Miljoenennota een beetje door: ‘geen ambities’ (Volkskrant -8), ‘geen stof tot nadenken’ (opinieonderzoek 1Vandaag -9).

Bronnen
(1) NRC, 15 september 2015: Reacties Troonrede: complimenten voor koning, oppositie ‘mist urgentie’
(2) Nu.nl, 15 september 2015: Aanpak werkloosheid ontbreekt in de troonrede
(3) RTV Noord, 15 september 2015: CU: Draai gaskraan verder dicht
(4) Volkrant, 15 september 2015: Wat Dijsselbloem ook had kunnen doen met 5 miljard
(
5) RTV Noord, 15 september 2015: Miljoenennota – Noordelijke werkgevers vrezen voor werkgelegenheid in Eemsdelta
(6) FD, 15 september 2015: Kabinet moet beleid veel beter uitvoeren (registratie)
(7) De Telegraaf, 15 september 2015: Troonrede ging voorbij aan grote thema’s als asielcrisis
(8) Volkskrant, 15 september 2015: Troonrede – Geen reden om achterover te leunen
(
9) EenVandaag, 15 september 2015: Opiniepanel – Wat vond u van de troonrede? 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.