Copyright by Hofman DuJardin Architects & Matthijs van Roon Photo

Privatisering Eneco verloopt via veiling

Eneco-hoofdkantoor.

De verkoop van Eneco zal plaatsvinden via een veiling met strikte eisen en regels, een ‘controlled auction,’ zoals Eneco het zelf noemt. De Centrale Ondernemingsraad (COR) is hierover geraadpleegd en heeft positief advies afgegeven.

De afgelopen maanden hebben Eneco, zijn aandeelhouders en hun adviseurs de mogelijke privatiseringsopties (beursgang, veiling, gecombineerde oplossing) onderzocht. Ze hebben daarbij onder andere getoetst op een marktconforme opbrengst, transactiezekerheid, de voortzetting van de duurzame strategie en werkgelegenheid. Na afweging van voor- en nadelen van de verschillende privatiseringsopties geven zowel het bedrijf zelf als de aandeelhouders de voorkeur aan een privatisering door middel van een ‘controlled auction.’

Eneco is karig met informatie over de inhoud van de eisen en regels waaraan kandidaat-kopers moeten voldoen. In elk geval zullen ze waarborgen moeten bieden over de werkgelegenheid en het duurzame karakter van Eneco. Er is ook een duidelijke voorkeur om het volledige aandelenpakket aan een enkele koper te verkopen. Kandidaat-kopers, die zich in het voorjaar van 2019 aanmelden bij de bank die de veiling zal begeleiden, zullen wel meer details krijgen.

In de intussen vergevorderde voorbereidingen van de privatisering zijn afspraken gemaakt met de COR over zijn betrokkenheid bij het verkoopproces. De voorbereidende fase wordt gevolgd door een transactiefase met als doel het ter besluitvorming voorleggen van een geschikte bieding van een partij, inclusief voorwaarden en toezeggingen, aan de 53 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco.

Distributie blijft publiek, productie gaat naar de privé

Begin 2017 stootte Eneco zijn activiteiten in netbeheer af. Die gingen verder onder de naam Stedin. In de huidige politieke en maatschappelijke opvattingen overheerst de opvatting dat overheden best de distributie van energie zelf onder controle houden, maar dat ze de productie ervan bij voorkeur aan de privésector overlaten. Ook bij de gemeentelijke aandeelhouders van Eneco is een meerderheid daarvan overtuigd. Toch gingen aan de beslissing tot verkoop heel wat discussies en verschuivingen in de regiekamers vooraf.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.