‘Productie groen gas in gevaar’

Attero_gasfabriek Tilburg
15 juli 2015 –
Attero en Suiker Unie, de grootste groengasproducenten in Nederland, vrezen dat de productie van groen gas vrijwel onmogelijk wordt onder de nieuwe Regeling Gaskwaliteit. Het CDA Groningen noemt de regeling ‘een klap in het gezicht van de Groningers’.

Uit een bericht van Attero
‘(…) Het voorstel van de Minister van Economische Zaken om de Regeling Gaskwaliteit aan te passen leidt ertoe dat het invoeden van groen gas in het Nederlandse aardgasnet op termijn vrijwel onmogelijk wordt. Ook komt hiermee de productie van deze duurzame vervanger van aardgas ernstig in gevaar. Mogelijk dat bestaande installaties stilgelegd moeten worden en nieuwe installaties niet meer van de grond komen.
Oorzaak is aanscherping van de calorische waarde van het in te voeden gas in het aardgasnet door de wetgever in de Regeling Gaskwaliteit. Deze calorische waarde mag niet meer dan 1,5 procent afwijken van de calorische waarde van het gas in het aardgasnet. Met de afnemende productie van het laag calorische aardgas uit ‘Slochteren’ neemt de import van gas uit Rusland en andere landen toe. Het gevolg is dat de calorische waarde van het aardgas in het Nederlandse aardgasnet stijgt. Hierin zit het probleem als het gaat om het invoeden van groen gas geproduceerd uit biogas.
Om vanuit biogas, groen gas met een hogere calorische waarde te maken, dat tegelijkertijd voldoet aan alle andere eisen, moeten veel extra inspanningen en aanvullende kosten gemaakt worden. Zo kan het duurzame groen gas niet meer concurreren met het fossiele aardgas. Het invoeden van groen gas met een wat lagere calorische waarde in het aardgasnet, doet geen afbreuk aan de veiligheid van het gas. Het doorvoeren van de voorgestelde Regeling Gaskwaliteit betekent dat de productie en invoeding van groen gas ernstig onder druk komt te staan.
De calorische waarde is een financiële eis en zegt niets over de veiligheid van het gas. Deze geeft aan hoeveel energie het gas bevat. De gassamenstelling in het Nederlandse aardgasnet zal blijven veranderen. Het probleem voor producenten en invoeders van groen gas neemt daardoor toe en
ontmoedigt de overgang naar het duurzame groen gas.
Het probleem doet zich als eerste voor in Groningen en Noord-Holland, waar de calorische waarde van het aardgas in het lokale net snel toeneemt. Attero en Suiker Unie, als grootste groengasproducenten en – invoeders, stellen daarom voor de eisen aan de calorische waarde te hanteren van vóór de
invoering van de huidige Regeling Gaskwaliteit. Deze heeft voldoende bandbreedte. Daarmee kunnen alle partijen op een veilige manier hun duurzame ambities blijven waarmaken. (…)’

‘Nieuwe regeling gaskwaliteit: klap in het gezicht van de Groningers’
De CDA-fractie van de Groningse Provinciale Staten noemt de nieuwe regels ‘een klap in het gezicht van de Groningers’. De CDA-fractie vindt het onbegrijpelijk dat nieuwe regelgeving niet alleen de energietransitie vertraagt maar bovenal het toekomstperspectief van de gaswinningsregio in een heel ander daglicht zet. Statenlid Robert de Wit: ‘Als deze regels ingevoerd worden dan is de stap naar groene energie ineens weer mijlenver weg. Daarnaast is een bedrijf als Attero ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid in onze provincie. Het laatste wat we willen is dat de werkloosheid in de provincie Groningen nog verder stijgt’.
Het CDA vraagt het College van Gedeputeerden bij minister Kamp aan te dringen op een wijziging van de voorgestelde regels.

Bronnen
Attero, 7 juli 2015: Productie groen gas in gevarenzone
De tekst van de nu nog geldende Regeling Gaskwaliteit (dd 11 juli 2014)
CDA Provincie Groningen, 8 juli 2015: Nieuwe regeling gaskwaliteit: klap in het gezicht van de Groningers
Foto Attero: gasfabriek in Tilburg

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.