Proef met drijvende zonnepanelen op Slufter wordt uitgebreid – op weg naar 400.000 panelen

Proef met drijvende zonnepanelen op Slufter wordt uitgebreid – op weg naar 400.000 panelen

27 oktober 2016Op het depot voor verontreinigd slib De Slufter (Maasvlakte Rotterdam) wordt de proef met drijvende zonnepanelen uitgebreid. Als alle proeven goed verlopen is De Slufter in de toekomst geschikt voor minimaal 400.000 zonnepanelen (goed voor de stroom van 25.000 gezinnen).

Uit een bericht van Rijkswaterstaat
schermafdruk-2016-10-27-12-56-25‘(…) De proef met 120 drijvende zonnepanelen op de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte, wordt uitgebreid. Naast het bedrijf Sunfloat, dat de proef heeft gedraaid, plaatsen nog enkele bedrijven vanaf begin 2017 zonnepanelen in de Slufter.
De vervolgproef duurt een jaar en levert aanvullende informatie op over de condities waaronder de Slufter geschikt is voor de installatie van een grootschalig drijvend zonnepark. Het doel is om begin 2018 de marktprocedure te starten voor het vinden van een geschikte toekomstige exploitant van het zonnepark.

Nationale Klimaattop
Op de nationale Klimaattop van 26 oktober hebben Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam als beheerders van de Slufter een intentieverklaring ondertekend voor deze grootschalige opwekking van zonne-energie. Op de Slufter kan duurzame zonne-energie worden opgewekt voor minimaal 25.000 huishoudens. De intentieverklaring is overhandigd aan minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma.

De Slufter
De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerdepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Naar inschatting kan de Slufter een vermogen van minimaal 85 MWp leveren wat gelijk is aan duurzaam opgewekte stroom voor minimaal 25.000 huishoudens en zou daarmee verreweg het grootste zonnepark van Nederland worden. (…)’
schermafdruk-2016-10-27-12-51-10

Bronnen
Rijkswaterstaat, 26 oktober 2016: Uitbreiding proef zonnepanelen op Slufter
Foto en illustraties: Rijkswaterstaat

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.