Proefboringen bij Schiermonnikoog: het mág, maar het gebeurt niet

Proefboringen bij Schiermonnikoog: het mág, maar het gebeurt niet

15 februari 2017Terwijl de Raad van State bekend maakt dat de proefboringen bij Schiermonnikoog gewoon door mogen gaan, maar ENGIE vandaag bekend dat het bedrijf van de proefboringen afziet. Voor de tegenstanders uiteindelijk toch nog goed nieuws. ENGIE erkent dat het gebrek aan draagvlak een rol heeft gespeeld bij de beslissing, zegt de Waddenvereniging.

Vorig jaar juni kreeg ENGIE zowel een omgevings- als een natuurvergunning voor twee proefboringen met tijdelijke boorplatforms op ongeveer vijf en zeven kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tegen de vergunningen waren diverse bezwaarmakers, waaronder de Waddenvereniging, in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
Minister Kamp liet in november 2016 weten dat wat hem betreft de proefboring gewoon door kon gaa (en negeerde daarmee de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer).

Uitspraak Raad van State

De Raad van State  vond dat de proefboringen door mochten gaan, want alle bezwaren werden ongegrond verklaard.
Uit het persbericht van de Raad van State
‘(…) Volgens de bezwaarmakers hadden de minister en de staatssecretaris ook onderzoek moeten doen naar de gevolgen van de gaswinning die mogelijk ná de proefboringen zal plaatsvinden. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hoeft dat niet. Het gaat in dit geval specifiek om proefboringen naar het opsporen van gas, en niet om de winning van gas, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Mocht er in de toekomst daadwerkelijk gas worden gewonnen, dan zal ENGIE daarvoor een aparte vergunning moeten aanvragen. (…)’

ENGIE ziet af van de proefboringen

Meteen na de uitspraak van de Raad van State maakte ENGIE E&P Nederland bekend van de boriongen af te zien.
Uit het persbericht van ENGIE
‘(…) ENGIE E&P heeft na intern beraad besloten om af te zien van proefboringen ten Noorden van Schiermonnikoog. ENGIE E&P ziet de uitspraak van de Raad van State als een sluitstuk en een bevestiging van een zorgvuldig voorbereidingsproces waarbij onder meer constructief met verschillende stakeholders (waaronder Brede Coalitie “Niet Boren voor Schiermonnikoog” *) is gesproken.
* De brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog bestaat uit de bewoners van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en 17 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie. (…)’

Waddenvereniging opgetogen – ‘ENGIE erkent gebrek aan draagvlak’

De Waddenvereniging is uiteraard opgetogen. Ze hanteren overigens een argumentatie van ENGIE die het bedrijf zelf niet in het persbericht heeft opgenomen.
Uit de reactie van de Waddenvereniging
‘(…) De Waddenvereniging, bewoners van Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Milieudefensie en Urgenda zijn blij met deze aankondiging. ENGIE zal de verleende milieuvergunning voor deze proefboring teruggeven aan de minister van Economische Zaken. De organisaties zien het besluit van ENGIE als een doorbraak. ENGIE geeft als eerste energiebedrijf aan dat een gebrek aan maatschappelijk draagvlak een belangrijke rol heeft gespeeld bij de beslissing om geen gas te willen winnen. Maar ENGIE laat ook doorschemeren dat gaswinning op deze plek bij het waddengebied meer gaat kosten dan het kan opleveren.
‘Dit is een duidelijk signaal van een groot internationaal energiebedrijf aan politici, investeerders, bewoners van het waddengebied en natuurlijk andere energiebedrijven als Shell dat samen met ExxonMobil vanuit het Friese Ternaard nog meer aardgas onder de Waddenzee wil weghalen,’ aldus een verheugde Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging. (…)
Arjan Berkhuysen: ‘Het is duidelijk dat mensen in de regio en onze achterban gaswinning in het waddengebied niet meer accepteren. Dat grote bedrijven als ENGIE dat signaal serieus nemen terwijl de overheid hele andere signalen afgeeft, is opmerkelijk. Kort geleden lieten drie grote Nederlandse banken weten gaswinning bij het Werelderfgoed Waddenzee uit te sluiten van financiering. De tijd lijkt rijp om helemaal te stoppen met alle plannen voor nieuwe gaswinning in het waddengebied. Het zou mooi zijn als alle energiebedrijven mee gaan helpen aan de best mogelijke bescherming van Werelderfgoed Waddenzee door te doen wat ENGIE vandaag deed.’ (…)’

Nieuwe vergunningen onwaarschijnlijk

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De kans is heel klein dat opnieuw eenzelfde vergunning wordt verleend. Een recente aanpassing van de Mijnbouwwet maakt dit onwaarschijnlijk.(…)’

Bronnen
Raad van State, persbericht, 15 februari 2017: Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan
Raad van State, uitspraak, 15 februari 20017: Uitspraak 201604492/1/R6
ENGIE E&P Nederland, persbericht, 15 februari 2017: ENGIE E&P Nederland B.V. ziet af van proefboringen naar gas ten Noorden van Schiermonnikoog
Waddenvereniging, persbericht, 15 februari 2017: Doorbraak in de bescherming waddengebied ~
NOS, 15 februari 2017: Voorlopig geen proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.