foto: Andreas Teich / Elia

Proefproject voor blockchain in de energiesector

De toename van decentrale energiebronnen zorgt voor nieuwe uitdagingen in de energiesector. Daarom start Elia, de beheerder van het Belgische en het Oost-Duitse hoogspanningsnet, in België een proefproject om de toepasbaarheid van blockchaintechnologie in de energiesector te onderzoeken.

Voor de netbeheerders van elektriciteit wordt het steeds complexer om op elk moment het evenwicht te garanderen tussen productie en verbruik. Omdat de productie van hernieuwbare energie constant varieert, is er nood aan flexibele middelen die snel ingezet kunnen worden om dit evenwicht permanent in stand te houden, zoals batterijtechnologie en vraagbeheer via warmtepompen en laadstations.

Om de voor netevenwicht noodzakelijk complexe commerciële transacties snel te regelen bekijkt Elia samen met Settlemint en Actility drie maanden lang of de blockchaintechnologie mogelijkheden biedt als betaalsysteem.

Blockchain is een digitale transactietechnologie die gebruikt kan worden om data veilig op te slaan en onderhands intelligente contracten uit te voeren. Haar intrinsieke kenmerken (onveranderlijkheid, transparantie, beveiliging) faciliteren de automatische uitvoering van deze contracten. “Aangezien de mogelijkheden voortdurend toenemen, kunnen blockchaintechnologie en intelligente contracten een rol spelen in het efficiënt en automatisch beheren van diverse flexibiliteitsbronnen,” vermoedt Elia. “Blockchaintechnologie zou de werking van de energiesector in de toekomst grondig kunnen wijzigen, omdat ze kan worden toegepast op verschillende marktniveaus (kortetermijnmarkt, markt van de ondersteunende diensten, …).

Extra deelnemers gezocht

Door de stijging van decentrale elektriciteitsproductie en het geleidelijk verdwijnen van de traditionele flexibiliteitsbronnen, zoekt Elia naar nieuwe partijen om het evenwicht van het Belgische elektriciteitsnet te waarborgen. Een toenemend aantal marktspelers biedt nieuwe mogelijkheden, maar zorgt tegelijk voor grote uitdagingen zoals de exponentiële toename van het aantal transacties waarbij meerdere partijen zijn betrokken.

Elia behoort tot de Europese pioniers in het integreren van vraagbeheer als flexibiliteitsmiddel. Daarvoor worden momenteel vooral installaties van grote industriële bedrijven ingezet. Maar in de toekomst zullen ook kleinere en meer gedecentraliseerde installaties een belangrijke rol spelen.

Het proefproject dat nu loopt moet blockchain testen om een aantal processen gelinkt aan de activering van deze flexibiliteit te automatiseren. Het gaat om onder meer de validatie van contractuele verbintenissen tussen Elia en de andere deelnemende partijen, de registratie en de validatie van de metinggegevens van de installaties en de financiële verrekening van de activaties.

Om dit mogelijk te maken, overweegt Elia om samen met Actility en Settlemint een applicatie te ontwikkelen om de decentrale flexibiliteit te beheren. Deze applicatie zal gebaseerd zijn op de blockchaintechnologie, die wordt ontwikkeld door de Energy Web Foundation. Elia is daarvan medeoprichter. Om deze test uit te voeren, zullen Elia en Actility heel wat simulaties uitvoeren om inzicht te krijgen in de werking, maar ook de beperkingen van blockchaintechnologie. Zo zal Elia onderzoeken of blockchain kan ingezet worden als men op grote schaal gebruik maakt van decentrale flexibiliteit en hoe blockchain de activeringsprocessen kan versnellen, vereenvoudigen en transparanter maken.

Partners

Actility is een technologiebedrijf dat infrastructuuroplossingen voor het ‘internet of things’ en intelligente energieoplossingen aanbiedt. Het is ook een van de belangrijkste partijen op de flexibiliteitsmarkt en neemt in diverse landen deel aan de diensten voor network balancing. Settlemint is een Europese marktleider in blockchaintechnologie. Energy Web (Foundation) is een evolutief en open-source blockchainplatform dat speciaal ontworpen is voor de behoeften op regulatoir en operationeel vlak en voor de marktbehoeften binnen de energiesector.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.