‘Prijsontwikkeling CO2 in Europese emissiehandel te onzeker’

28 januari 2016 – De ontwikkeling van de prijs van CO2 is in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) te onzeker. Bovendien is de CO2-prijs relatief laag. ‘Deze problemen ondermijnen de kracht van het EU ETS’, aldus een onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Arnold Mulder onderzocht het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS). De onderzoeker legde daarbij twee kernproblemen bloot en doet aanbevelingen voor verbetering. Mulder hoopt op 4 februari te promoveren op zijn proefschrift.

Uit het bericht van de Rijksuniversiteit Groningen
‘(…) Met het Europese Emissiehandelssysteem (het EU ETS) beogen de EU en haar lidstaten de CO2-uitstoot van de industrie fors omlaag te brengen. Het systeem werkt vooralsnog echter slecht: de CO2-prijs is laag en zet nauwelijks aan tot CO2-reductie. In zijn proefschrift legt Arnold Mulder verschillende zwaktes van het emissiehandelssysteem bloot. Tevens doet hij aanbevelingen om het emissiehandelssysteem te verbeteren. Mulder stelt dat beleidsmakers moeten zorgen voor meer prijsstabiliteit, bijvoorbeeld door het instellen van een bodemprijs en prijsplafond of door te kiezen voor een CO2-tax. Als beleidsmakers zorgdragen voor meer prijsstabiliteit kunnen bedrijven betere investeringsbeslissingen nemen. Als gevolg daarvan kan de CO2-reductie versnellen en kunnen onnodig hoge kosten worden vermeden.

Mulder analyseerde ook de interactie tussen het Europese emissiehandelssysteem en andere Europese regelgeving die bedoeld is om de duurzaamheid te bevorderen, zoals subsidies voor zonnepanelen en windmolens, de verplichting voor kolencentrales om biomassa bij te stoken en de opgelegde sluiting van kolencentrales. Hij concludeert dat de CO2-prijs binnen het emissiehandelssysteem maar liefst 50% lager is vanwege negatieve effecten die voortkomen uit deze andere goedbedoelde beleidsmaatregelen (20 i.p.v. 40 euro in 2030). De installatie van windmolens en zonnepanelen hebben daardoor geen enkele positieve impact op het klimaat. Immers, een lagere CO2-prijs stimuleert de CO2-uitstoot, waarmee elke (initiële) daling volledig teniet wordt gedaan.

Veel politici zijn zich er niet of nauwelijks van bewust dat deze negatieve interactie zo groot is, en dat klimaatwinst uitblijft. Daarmee hebben ze er volgens Mulder geen oog voor dat geld wordt verspild en dat de kracht van het EU ETS sterk wordt ondermijnd. (…)’

Bron
Rijksuniversiteit Groningen, persbericht (zonder datum): CO2 emissions trading in the EU

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.