Promovenda Bakker: ‘CO2 opslaan: het kan echt veilig’

27 februari 2017Wie het persbericht van de Rijksuniversiteit Utrecht leest, kan gemakkelijk concluderen dat het ondergronds opslaan van CO2 niet echt veilig is. Maar Trouw had zaterdag met promovenda Elisenda Bakker een uitvoerig interview en dat kreeg de kop mee: ‘CO2 opslaan, het kan echt veilig’.

Eerst het persbericht
‘(…) Promovenda Elisenda Bakker benadrukt in haar proefschrift dat het injectieproces bij ondergrondse langetermijn-CO2-opslag niet tot bewegende, lekkende breuken mag leiden. (…)
Om langetermijnopslag zo veilig mogelijk te maken is het van belang dat de integriteit van potentiële opslagreservoirs en afdeklagen intact blijven, zowel tijdens als na CO2-injectie. Nagenoeg alle opslaglagen in de ondergrond bevatten van nature breuken. Deze breuken kunnen natuurlijke en potentiele routes voor CO2-lekkage vormen, maar miljoenen jaren van olie- en gasopslag hebben bewezen dat deze breuken bijna niet bewegen en geen actieve lekpaden vormen. Daarom is het van essentieel belang dat de temperatuurs- en spanningsveranderingen die gepaard gaan met CO2-injectie en -opslag niet leiden tot bewegende, lekkende breuken.
Tot slot kunnen door de blootstelling aan CO2 chemische veranderingen optreden in de breukmaterialen. Elisenda keek daarom naar het effect en het samenspel van veranderingen in temperatuur, spanning en mineraalcompositie op de wrijvings- en vloeistoftransporteigenschappen van breukmaterialen gemaakt van zandsteen en kleisteen. (…)’

‘CO2-opslag in lege gasvelden kan veilig ‘

In het interview van Trouw maakt Elisenda Bakker duidelijk dat:

  • de breuken in zandsteen- en schalieafzettingen stabiel blijven, ook als ze langdurig blootstaan aan CO2;
  • het opslaan extra veilig kan door het CO2 langzaam in te pompen, ver van de breuklijnen vandaan, en door de opslagcapaciteit niet maximaal te benutten;
  • de beschikbare opslagcapaciteit enorm is (alleen al onder de Noordzee 1200 megaton. ‘Ter vergelijking: op de Nationale Klimaattop is vorig jaar afgesproken de CO2-uitstoot met 17,6 megaton terug te dringen.’);
  • de technieken beschikbaar zijn (dezelfde leidingen en pompen als van de gaswinning).

Uit het interview van Trouw
‘(…) “CO2-opslag is een tussenoplossing, tot we zijn overgestapt op duurzame energie. (…)
Wat maakt dit onderzoek zo interessant voor u?
“Ik woon vlakbij Barendrecht, waar in 2010 een proef met CO2-opslag in een leeg gasveld niet doorging na bewonersprotesten. Door mijn onderzoek weet ik nu dat opslag veilig kan, als een reservoir goed is geanalyseerd. Dat probeer ik mensen ook uit te leggen. Soms lukt dat, soms ook niet. Daarom denk ik dat opslag onder de Noordzee de meest haalbare optie is. Ik zoek graag naar oplossingen voor milieuproblemen zoals klimaatverandering, en hoop de aarde leefbaarder te maken.” (…)’

Bronnen
Rijksuniversiteit Utrecht, persbericht, 22 februari 2017: Promotie: Integriteit van ondergrondse langetermijn-CO₂-opslag
Trouw, 25 februari 2017: CO2 opslaan, het kan echt veilig (via Blendle)
Foto: demonstratie tegen CO2-opslagplannen onder Barendrecht in 2010 (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar). Portretfoto Bakker: LinkedIn

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.