‘Protest tegen windmolenpark overschrijdt alle fatsoensnormen’

4 juni 2015 – Het verzet tegen de plannen voor een windmolenpark bij Meeden (Groningen, boven Veendam) wordt steeds grimmiger. RTV-Noord: ‘Het protest in Meeden overschrijdt alle fatsoensnormen’.

RTV-Noord: ‘De gemoederen over de plannen voor een windmolenpark bij Meeden lopen steeds hoger op. Een tweedeling in het dorp dreigt. Deze week plaatsten actievoerders nog borden met een connotatie naar de oorlog en het Duitse Rijk. De gemeente eiste dat de borden werden weggehaald. Een nieuwe actie volgde, die was gericht op boeren die hun land beschikbaar willen stellen. Eerder zorgde de discussie al voor spanning op scholen.’
Energeia meldde dat tweeactiegroepen horecagelegenheden waar informatiebijeenkomsten worden gehouden een waarschuwing hebben gestuurd. Ze schrijven dat ze hun achterban ‘niet meer in de hand kunnen houden’ en dat er mogelijk ‘ernstige incidenten kunnen plaatsvinden’.
RTV-Noord verzamelde enkele reactie van politici.
Marjo van Dijken (oud-Tweede Kamerlid en oud-gemeenteraadslid van Groningen): ‘Wie respectvol behandeld wil worden kan zich niet veroorloven om mensen met een andere opvatting zó te schofferen en intimideren.’
Hendrik Klap (Gemeentebelangen, oud-wethouder Vlagtwedde): ‘Dat Meeden boos is lijkt me helder. (…) Er is niet geluisterd naar de bevolking en dat gebeurt nog steeds niet. Sommige acties en teksten gaan veel te ver. (…) Dat er harde acties zijn, en nog komen lijkt me zeer terecht. Minister Kamp denkt dat we alles pikken in het Noorden, maar Meeden zal zich blijven verzetten.’
Wiebe van der Ploeg (GroenLinks, oud-gedeputeerde van Groningen): ‘In Meeden worden er op de achtergrond indringende gesprekken gevoerd. Kernboodschap kan zijn: hou het ludiek, dat maakt u effectief!

Het beoogde windpark N33 wordt ontwikkeld door Yard Energy Development en Blaaswind (een collectief van boeren). Het park is gepland langs de N33, tussen Veendam en de A7. De plannen voorzien in een capaciteit van 120 MegaWatt of meer, te realiseren met zo’n 15 tot 40 turbines. Het park kan groene energie leveren voor ongeveer 100.000 huishoudens.
Yard Energy: ‘ In de provincie Groningen waait het meestal behoorlijk hard en dat is een van de redenen waarom dit gebied heel geschikt is voor de ontwikkeling van een windpark. Daarnaast is windenergie een welkome en goed inpasbare aanvulling op de agrarische activiteiten van de grondeigenaren in het gebied.’
De procedure rond het park valt onder de rijkscoördinatieregeling. De procedure is vertraagd omdat besloten is het te onderzoeken gebied voor de vestiging van het park uit te breiden. Tot 2 juli kan nog gereageerd worden op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Er is ook een variant voor het park waarbij RWE mede-ontwikkelaar wordt. De mogelijke participatie van RWE leidde ertoe dat de tegenstanders anti-Duitse sentimenten opriepen.  RWE overweegt juridische stappen tegen de demonstranten vanwege een vergelijking met de Duitse bezetter.

Bronnen
RTV-Noord, 4 juni 2015: ‘Het protest in Meeden overschrijdt alle fatsoensnormen’
Energeia, 2 juni 2015: Groningse anti-windlobby vreest incidenten door eigen achterban (abonnement)
Website Yard Energy Development
Website tegenstanders Tegenwind 33
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over Windpark 33
Groene Krant, 2 juni 2015: Mogelijk juridische stappen tegen demonstranten windmolens na vergelijking met Duitse bezetter

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.