Provinciale dienstauto’s grotendeels nog niet schoon

15 juni 2015 – Provinciale dienstauto’s rijden ‘allesbehalve schoon’. Dat blijkt uit een onderzoek van CNG Net, De Groene zaak en Natuur & Milieu.

Uit het persbericht van CNG Net
Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van CNG Net, in samenwerking met De Groene Zaak en Natuur & Milieu, blijkt dat het merendeel van provinciale gedeputeerden in dienstauto’s rijden die allesbehalve schoon zijn. Daarmee laten provincies een kans liggen om het goede voorbeeld te geven als het gaat om het reduceren van CO2-uitstoot. Uit het onderzoek blijkt dat alhoewel er reeds meerdere modellen op de markt zijn met een CO2-uitstoot van minder dan 100gr/km, alle dienstauto’s een uitstoot hebben die (ruim) daarboven ligt. Dat is substantieel hoger dan de gemiddelde uitstoot van het Nederlandse zakelijke wagenpark.
Bovendien rijdt een meerderheid van dienstauto’s op diesel, qua luchtvervuiling de minst schone brandstof. Friesland en Zeeland blijken positieve uitzonderingen. De gedeputeerden in die provincies rijden in hybride en aardgas-voertuigen, waardoor hun CO2-uitstoot en luchtvervuilende emissies relatief het laagst is. De hoofdconclusies van het onderzoek zijn:

  • Van het totale aantal onderzochte dienstauto’s (36) voldoet slechts 36% aan de huidige minimumeis voor het milieuaspect ‘uitlaatemissie’. In het geval van Overijssel wordt zelfs niet voldaan aan de eisen uit 2011, terwijl de voertuigen in 2013 zijn aangeschaft. Voor de overige voertuigen geldt dat zij niet aan Euronorm 6 voldoen en een grotere negatieve impact op de luchtkwaliteit hebben.
  • Slechts 11% van de dienstauto’s voldoet aan Euronorm 6 en maakt tevens gebruik van een alternatieve brandstof.
  • 14% van de voertuigen stoot meer dan 150 gram CO2 per kilometer uit en voldoet daarmee niet aan de minimumeis CO2-uitstoot per kilometer.
  • Minder dan een kwart van de dienstauto’s (22%) maakt gebruik van alternatieve brandstoffen en/of alternatieve aandrijvingen. Het overgrote deel van de voertuigen van de GS (78%) rijdt op diesel.
  • 4 provincies (Drenthe, Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland) waren niet bereid de gegevens te verstrekken. De gegevens van Utrecht werden te laat aangeleverd.

Meer aandacht voor duurzaam inkopen nodig
Het voorbeeld van de dienstauto’s onderstreept een probleem dat (lagere) overheden duurzaamheid nauwelijks laten meewegen bij inkoopprocessen. Dit was ook de conclusie van de quick scan van De Groene Zaak, waarin breder naar dit onderwerp gekeken is. Gezamenlijk pleiten de drie partijen voor een scherper duurzaam aanbestedingsbeleid. Bij de uitvoering daarvan zouden overheden doelgericht te werk moeten gaan door de inschrijver uit te dagen ruimschoots te voldoen aan doestellingen om CO2 en/of luchtvervuilende emissies te reduceren.
Maurits Hekking, programma manager bij De Groene Zaak: “Het is hard nodig om hogere duurzaamheidscriteria vast te stellen voor de inkoop door overheden, onder andere op het gebied van mobiliteit. Maar ook los van die normen zouden GS als uithangborden van de provincie naar een zo duurzaam mogelijke dienstauto moeten streven. Nu de collegeakkoorden gesloten worden, blijken dat veel provincies hoge duurzaamheidsambities hebben. Het is nu aan de gedeputeerden om de daad bij het woord te voegen en bij de volgende aanbesteding te kiezen voor echt schone dienstauto’s.”
Antwan van Echtelt, CNG Net: “De doorvertaling van duurzaamheidsambities in het aanbesteden het GS wagenpark juichen wij toe om Nederland schoner te maken. Dat geldt natuurlijk voor al het vervoer dat door overheden wordt aanbesteed. Denk bijvoorbeeld aan bussen voor het openbaar vervoer en voertuigen die worden ingezet voor groenvoorziening.”
Maarten van Biezen hoofd mobiliteit Natuur & Milieu:”Practise what you preach”, dat geldt toch zeker voor een Provinciaal Gedeputeerde.  Wie gaat als eerste rijden in een zero emissie dienstauto?”

Bronnen
Persbericht CNG Net, 15 juni 2015: Provinciale dienstauto’s grotendeels nog niet schoon
Rappoprt: Naar een duurzamer wagenpark van Gedeputeerde Staten (Avante Consultancy, 24 pag, pdf)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.