Provincie en gemeente oneens over zonnepark Den Helder

13 maart 2015 – Den Helder wees onlangs drie plekken aan voor zonneparken. De provincie Noord-Holland is het oneens met de locatie bij het vliegveld. De provinciale VVD is juist voor en schreef een ingezonden brief naar Den Helder Actueel.

Den Helder, volgens het KNMI de stad met de meeste zonuren in Nederland, wil in 2020 20 procent van haar energie uit de zon halen. Daartoe wil Den Helder op drie plekken een zonnepark bouwen.

Uit een persbericht van de gemeente Den Helder
‘(…) Toekomstige parken moeten wel passen in de omgeving. Daarom heeft de gemeente Den Helder de Nota Zonneparken opgesteld. Hiermee is het één van de eerste gemeentes in Nederland die beleid heeft opgesteld om deze ontwikkelingen op een goede manier mogelijk te maken. In de nota worden drie locaties aangewezen die kansrijk zijn voor de realisatie van een zonnepark: twee tijdelijke (bij Sportpark de Dogger en Kooypunt fase IV) en één permanente bij Den Helder Airport (Heldair). Over deze laatste locatie is de provincie nog niet positief, tot onbegrip de gemeente. Deze locatie bij de entree van de stad past volgens de gemeente juist perfect bij de verstedelijkte en vrij industriële omgeving van het vliegveld en geeft bovendien een functie aan een kavel waar door de vele restricties van de omliggende functies heel weinig mogelijk is. (…)’

De provinciale VVD schreef een ingezonden brief naar Den Helder Actueel
‘(…) Uiteraard vindt ook de VVD Noord-Holland dat niet elke gebied of perceel in Noord-Holland zich leent voor de plaatsing van grootschalige zonneparken. Maar juist de locatie Heldair leent zich wat ons betreft daar wèl uitstekend voor. Er is sprake van een verstedelijkte, geïndustrialiseerde omgeving waarbij er geen schade ontstaat voor en in het al aanwezige landschapsbeeld.
Als VVD Noord-Holland zullen wij ons dan ook sterk maken voor het realiseren van een zonnepark aldaar.(…)’

Den Helder verwacht veel opbrengst te hebben van de zonnepanelen. Zowel in energie als in werkgelegenheid.

Uit een bericht van Duurzaam Bedrijfsleven
‘(…) De keus voor deze stad was snel gemaakt, want Den Helder heeft volgens het KNMI de meeste zonuren van Nederland en de intensiteit van het zonlicht is hoger dan bijvoorbeeld in het oosten van het land. De opbrengst zou tot 15 procent hoger ligger. (…)’

Uit een bericht van de Groene Courant
‘(…) Den Helder schat dat voor iedere megawatt aan zonne-energie 43 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. (…)’

 

Bronnen
Den Helder Actueel, 12 maart 2015: Ingezonden: provinciale VVD voor zonnepark Heldair
Ensoc, 12 maart 2015: Provincie ligt dwars bij zonnepark Den Helder
Gemeente Den Helder, 3 maart 2015: Persbericht: Den Helder wil op grote schaal zonne-energie opwekken
Provincie Noord-Holland, zonder datum: Naar een ruimtelijk afwegingskader voor zonne-energie (pdf, 407 KB)
Groene Courant, 3 maart 2015: Provincie Noord-Holland tegen permanent zonnepark bij Den Helder
Duurzaam Bedrijfsleven, 3 oktober 2015: Vliegtuigvriendelijk zonnepark bij Den Helder

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.