Provincie Gelderland: ‘Taken netwerkbedrijven niet beperken; we hebben alle slagkracht nodig’

Provincie Gelderland: ‘Taken netwerkbedrijven niet beperken; we hebben alle slagkracht nodig’

16 januari 2017Vooruitlopend op de hoorzitting die de Tweede Kamer morgen houdt over de wet Voortgang EnergieTransitie (wet VET), doen twee Gelderse gedeputeerden een dringende oproep de taken van de netwerkbedrijven níet te beperken. ‘We hebben alle innovatiekracht en creativiteit nodig van zowel leveranciers als netbeheerders.’

De gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (met o.a. de energietransitie in zijn portefeuille) en de gedeputeerde Jan Markink (o.a. bestuurszaken) doen in een opiniebijdrage op FluxEnergie vandaag een dringende oproep aan ‘Den Haag’ de netwerkbedrijven niet te kortwieken. Ze zijn ervan overtuigd dat het de energietransitie niet zal helpen, maar juist zal tegenwerken.
Uit hun opiniebijdrage
‘(…) We kunnen het ons niet veroorloven partijen te belemmeren in het bereiken van een energieneutrale samenleving in 2050. We hebben alle slagkracht nodig. Vooral als we de transitie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten willen realiseren. (…) In de (nabije) toekomst worden andere technieken om richting een duurzame samenleving toe te werken steeds realistischer, zoals de ontwikkelingen op het vlak van waterstoftechnologie. Ook komt er door de duurzame opwek van electriciteit door wind en zon een grotere vraag te liggen op de opslag. (…) En juist dit soort nieuwe activiteiten horen volgens dit voorstel niet binnen het takenpakket van het netbedrijf. De innovatiekracht wordt als het ware verlamd. (…) Waarom zouden we nu de taken van netwerkbedrijven willen beperken terwijl de opgave van de energietransitie zo groot is? We weten zelfs nog niet precies welke activiteiten we richting 2050 moeten inzetten. Wij pleiten voor een Nationaal Programma Energietransitie waarin met alle overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in een langjarig samenwerking gewerkt wordt aan onze gemeenschappelijke ambitie.  We hebben alle innovatiekracht en creativiteit nodig van zowel leveranciers als netbeheerders. (…)’

Bronnen
FluxEnergie, opinie, 16 januari 2017: Provincie Gelderland: ‘Taken netwerkbedrijven niet beperken; we hebben alle slagkracht nodig’
Zie ook
FluxEnergie, 16 januari 2017: Morgen hoorzitting Tweede Kamer over Wet VET (Voortgang EnergieTransitie)
Foto: Alliander; portretfoto’s: provincie Gelderland (links Van Dijk, rechts Markink)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.