Provincie Gelderland: ‘Taken netwerkbedrijven niet beperken; we hebben alle slagkracht nodig’

16 januari 2017De meningen over de gewenste rol en positie van de netwerkbedrijven lopen nogal uiteen. Morgen houdt de Tweede Kamer een hoorzitting. Vandaag roepen twee Gelderse gedeputeerden  op de taken van de netwerkbedrijven niet in te perken. ‘We hebben alle slagkracht nodig. De Gelderse gedeputeerden  Jan Jacob van Dijk en Jan Markink vrezen dat de wet Voortgang EnergieTransitie (wet VET) de energietransitie niet helpt maar juist vertraagt.

.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk (Gelderland, o.a. gedeputeerde voor de energietransitie): ‘Alle innovatiekracht en creativiteit nodig van zowel leveranciers als netbeheerders’

Morgen spreken netbeheerders, leveranciers en wetenschappers tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Voortgang EnergieTransitie (VET). Netbeheerders vinden dat hun taken en verantwoordelijkheden met deze wet teveel ingeperkt worden. Leveranciers juichen het voorstel juist toe. Zij zijn van mening dat de netbedrijven nu teveel in het commerciële domein opereren. Maar waarom zouden we met een nieuwe wet taken en bevoegdheden van de netbeheerders beperken? We kunnen het ons niet veroorloven partijen te belemmeren in het bereiken van een energieneutrale samenleving in 2050. We hebben alle slagkracht nodig. Vooral als we de transitie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten willen realiseren.
In de huidige wetgeving hebben de netbedrijven ruimere bevoegdheden dan onder het nieuwe wetvoorstel VET.

De innovatiekracht dreigt verlamd te worden
De netbedrijven mogen in een nieuwe situatie uitsluitend stroom, gas en warmte distribueren, zoals ze nu al doen. Daar lijkt vandaag de dag niets mis mee. Maar in de (nabije) toekomst worden andere technieken om richting een duurzame samenleving toe te werken steeds realistischer, zoals de ontwikkelingen op het vlak van waterstoftechnologie. En wat te denken van activiteiten om energiebesparing bij consumenten te stimuleren omdat de markt die laat liggen. Juist dit soort nieuwe activiteiten horen volgens dit voorstel niet binnen het takenpakket van het netbedrijf. De innovatiekracht wordt als het ware verlamd.

Opmerkelijk is dat twee dagen voordat minister Kamp dit wetsvoorstel naar de Kamer stuurde, de Energieagenda van deze zelfde minister uitkwam. In deze agenda is de ambitie opgenomen om toe te werken naar een aardgasvrije samenleving in 2050. De eerste contouren hiervan ontbreken volledig in de wet VET. Zoals het schrappen van de aansluitverplichting op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Dit is in het nieuwe wetsvoorstel nog niet geregeld.

Gedeputeerde Jan Markink (Gelderland, o.a. gedeputeerde voor bestuurszaken): ‘Met een onvolledige gereedschapskist zullen we het doel niet halen’

Partners in de regionale transitie
De netwerkbedrijven die ‘in handen’ zijn van decentrale overheden, vormen een belangrijke partner in de regionale transitie. Onder meer in de verduurzaming van infrastructurele alternatieven om op termijn van het aardgas af te kunnen stappen. Hiervoor heeft de netbeheerder voldoende (experimenteer)ruimte nodig om deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Een enorme klus waarbij leidingen van bijna alle huizen in ons land aangepast moeten worden.

Als provincie werken we in het Gelders Energieakkoord met zo’n 160 partijen samen. Naast alle decentrale overheden en het bedrijfsleven, is netwerkbedrijf Alliander als mede-initiatiefnemer een belangrijke partner. Zo voorziet Alliander in de informatie over het energieverbruik in gebouwen. Alle overheidsgebouwen krijgen zo data en advies om energie verder te besparen. Deze gegevens mag het netwerkbedrijf straks niet meer leveren. Of de markt deze rol oppakt is de vraag.

Wij pleiten voor een Nationaal Programma Energietransitie
Waarom zouden we nu de taken van netwerkbedrijven willen beperken terwijl de opgave van de energietransitie zo groot is? We weten zelfs nog niet precies welke activiteiten we richting 2050 moeten inzetten.  Wij pleiten voor een Nationaal Programma Energietransitie waarin met alle overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in een langjarig samenwerking gewerkt wordt aan onze gemeenschappelijke ambitie.  We hebben alle innovatiekracht en creativiteit nodig van zowel leveranciers als netbeheerders. Met deze voorliggende wet wordt een halfvolle gereedschapskist geregeld. Nu weten we nog niet welke klussen we allemaal tegenkomen, wel weten we dat we met een onvolledige gereedschapskist het doel niet zullen halen. Dat laten we toch niet gebeuren!

Jan Jacob van Dijk en Jan Markink, gedeputeerden provincie Gelderland  

Reacties graag per mail naar FluxEnergie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.