Energietransitie – Provincie Groningen gaat te rade bij inwoners

Energietransitie - Provincie Groningen gaat te rade bij inwoners

24 maart 2017De provincie Groningen is deze en volgende maand in gesprek met zijn inwoners om ‘ingrediënten te verzamelen voor nieuw energiebeleid’. De eerste twee bijeenkomsten waren deze week, in Stadskanaal en Bellingwolde. 

Het nieuwe Groningse energiebeleid, dat in 2020 ingaat, moet ervoor zorgen dat in 2035 60% van alle energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 100% duurzame energie gebruikt, aldus de provincie. De provincie wil ideeën verzamelen onder de inwoners en organiseert tien bijeenkomsten waar 35 bewoners in gesprek gaan met gedeputeerden Nienke Homan (duurzame energie) en Fleur Gräper-van Koolwijk (ruimtelijke ordening).

De eerste twee bijeenkomsten waren deze week, in Stadskanaal en Bellingwolde.

Uit een bericht van de provincie Groningen over de eerste bijeenkomst, in Stadskanaal
‘(…) Volgens de bezoekers van de avond biedt het ontwikkelen van nieuw beleid volop kansen. Zo kunnen ten eerste de belangen van inwoners beter worden meegenomen. Ook kan er dan op een zorgvuldige manier over energie in het landschap worden besloten. Bewoners vinden dat er niet alleen naar energie uit wind en zon moet worden gekeken, maar dat ook nieuwe technologieën volop plek in de ontwikkelingen moeten hebben. Bovendien: energiebesparing blijft prioriteit, de energie die je niet gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken. (…)
Er werden veel ideeën geopperd: om bijvoorbeeld duurzame energie in de nabije omgeving op te wekken, zodat dorpen en regio’s meer zelfvoorzienend worden. Dat zorgt niet alleen voor draagvlak, het versterkt ook de creativiteit en innovatie. Dat zorgt weer voor nieuwe werkgelegenheid en het behoud van inkomsten voor de eigen regio. De provincie zou verder een sterke energievisie moeten ontwikkelen die door de regio’s wordt gerealiseerd. Ook werd opgemerkt dat een lobby naar Den Haag nodig is: om belemmeringen weg te nemen en meer invloed in de eigen regio te houden. (…)’

Groningen maakte eerder deze maand bekend de doelen voor duurzame energie voor 2023 nu al gehaald te hebben.

‘(…) Uit de Energiemonitor over 2015 blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie 15,9% is. Dit is fors hoger dan het landelijke aandeel van 5,8% en nu al op het niveau van de landelijk doelstellingen van 16% voor 2023. Hiermee loopt Groningen voorop in de ambitie om in 2050 100% duurzame energie op te wekken. Maar er is meer. Op basis van het effect van geplande duurzaamheidsprojecten stijgt het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen in 2020 naar 33%. (…)’

Aanmelden voor de acht bijeenkomsten die nog komen, kan op de website van de provincie Groningen.

 

Bronnen
Provincie Groningen, 22 maart 2017: Energietransitie in Groningen? Hoe gaan we dat doen?
Provincie Groningen, 20 maart 2017: Ga in gesprek met de provincie over energie van de toekomst
Provincie Groningen, 14 maart 2017: In de provincie Groningen is het al 2023

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.