Provincie Groningen vecht gasbesluit aan bij Raad van State

Provincie Groningen vecht gasbesluit aan bij Raad van State

13 oktober 2016De provincie Groningen gaat bij de Raad van State in beroep tegen het gaswinningsbesluit dat minister Kamp op 23 september presenteerde. 

De provincie vindt dat niet voldoende is onderbouwd dat een maximale winning van 24 miljard kubieke meter gas per jaar (en 3 miljard meer in strenge winters) veilig is. Bovendien is het besluit voor vijf jaar vastgelegd, en dat is te lang, aldus de provincie Groningen.

Uit een bericht van de provincie Groningen
‘(…) Het is voorlopig de laatste kans voor overheden om bezwaar te maken tegen het gasbesluit. Het gasbesluit ligt voor de komende 5 jaar vast. Deze provincie vindt deze periode veel te lang. In vijf jaar kan er van alles gebeuren. De provincie wil dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat.

Evaluatiemoment
De PvdA heeft voorgesteld de gaswinning na een jaar te evalueren. Eelco Eikenaar:’We weten onvoldoende wat zo’n evaluatiemoment inhoudt. Bovendien hebben wij als regio formeel geen positie hierin. Wij willen dat de veiligheid van de Groningers maximaal wordt gewaarborgd en volgens mij vraagt dat om een gaswinningsniveau wat de komende jaren naar beneden gaat.’

Goede argumenten
De provincie heeft goede argumenten om bezwaar te maken bij de Raad van State en te bepleiten dat de gaswinning verder omlaag moet. De veiligheid van de inwoners is een factor die in het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. De minister gaat er in zijn gaswinningsbesluit vanuit dat met het versterken van woningen de gaswinning binnen 5 jaar op de veiligheidsnorm zit. De provincie ziet dat iedereen hard best doet, maar dat het tempo onvoldoende is. (…)’

De Gedeputeerde Staten willen bij het beroep samenwerken met de Groninger gemeenten, de waterschappen en de veiligheidsregio Groningen, aldus het Dagblad van het Noorden.

Bronnen
Provincie Groningen, 12 oktober 2016: Provincie vecht gaswinningsbesluit aan bij Raad van State
Dagblad van het Noorden, 12 oktober 2016: Provincie in beroep tegen gaswinningsplan

Zie ook
FluxEnergie, 23 september 2016: Gasbesluit: kabinet blijft bij 24 mrd kuub per jaar
FluxEnergie, 23 september 2016: Gasbesluit: wel jaarlijkse evaluatie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.