Provincie Overijssel geeft verzet tegen injectie NAM-afvalwater op

161124-injectieafvalwaterschoonebeek
24 november 2016
Nadat het ministerie van Economische Zaken het protest van de provincie Overijssel ongegrond heeft verklaard, heeft de provincie besloten het verzet op te geven tegen de injectie van NAM-afvalwater uit Schoonebeek in de Twentse bodem.

Uit een bericht van Tubantia
‘(…) De provincie Overijssel stopt het verzet tegen de hervatting van de afvalwaterinjectie in Twente door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het ministerie van Economische Zaken heeft het protest van de provincie ongegrond verklaard. De provincie steekt nu als alternatief alle energie in de zuivering van het afvalwater. Minister Kamp stuurde (…) een brief naar de Tweede Kamer waarin staat dat dit alternatief behoort tot de drie die nu uitgewerkt gaan worden. Voor de NAM blijft de gecombineerde injectie van water in lege gasvelden de beste oplossing. (…)

Minister Kamp laat toch naar alternatieven kijken

Uit een bericht van RTV Oost
‘(…) Minister Kamp wil laten onderzoeken of het volledig zuiveren van het afvalwater van de NAM een alternatief kan zijn voor het injecteren van het afvalwater in de Twentse bodem. Het is een van de drie mogelijke opties voor het verwerken van het afval water dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek. Dit heeft de minister de Tweede Kamer laten weten. (…) Bij een volledige zuivering van het afvalwater kan het gewoon op het oppervlaktewater geloosd worden. Een volledige zuivering is echter duur en bovendien blijft er een grote berg zout over. Kamp laat onderzoeken of de zuivering goedkoper kan. De TU Delft en het bedrijf Salttech mogen alternatieven daarvoor aanleveren. Ook provincie Overijssel wil dat er een proef komt met het zuiveren van afvalwater. (…)’

Voorlichtingsvideo NAM (1’58”)

Bronnen
Tubantia, 23 november 2016: Provincie staakt verzet afvalinjectie (via Blendle)
RTV Oost, 22 november 2016: Minister Kamp wil zuivering van afvalwater NAM laten onderzoeken
Brief minister Kamp, 22 november 2016: Alternatievenafweging verwerking productiewater Schoonebeek (pdf, 5 pag.)
Illustratie uit video NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.