foto Etriplus

Provinciebestuur Limburg zet Venlo in de wind

De provincie Limburg schaart zich achter de bouw van Greenport Venlo, een energiepark met negen windturbines op het grondgebied van de stad Venlo. Eerder had de gemeenteraad van Venlo dit plan echter afgekeurd.

De negen windturbines zouden samen een vermogen krijgen van 30 MW. Limburg wil het plan opnemen in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en daarmee het gemeentelijk bestemmingsplan –en dit van het naburige Horst aan de Maas– overrulen. Het PIP moet de komende maanden de geijkte procedures doorlopen, zodat de Provinciale Staten –vergelijkbaar met de Vlaamse provincieraden– in het najaar een besluit kunnen nemen. Als uitgangspunt neemt Limburg het oorspronkelijke door initiatiefnemer Etriplus ingediende plan. De provincie Limburg lat overigens weten dat ze niet uitsluit dat ze vaker een PIP zal inzetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat.

“De provincie gaat er alles aan doen om een voor alle partijen zo gunstig mogelijk plan te maken. Goede en consistente communicatie met omwonenden, in samenspraak met de coöperaties Reindonk en Samenstroom, is een essentieel onderdeel van dat plan,” klinkt het. Daarbij hoort ook het opzetten van een geluidmeetprogramma en het instellen van een leefbaarheidsfonds voor de omgeving. Vanuit het leefbaarheidsfonds worden initiatieven gefinancierd die bijdragen aan verbetering van de sociale, fysieke en/of culturele vitaliteit van de leefomgeving. Ook kunnen omwonenden mede-eigenaar van de turbines worden,” laat het provinciebestuur weten.

Mede-eigenaar

Indirect zijn de inwoners van Venlo al mede-eigenaren van de windmolens die misschien zullen worden gebouwd. Want de eigenaren van Etriplus zijn Greenport Venlo, netbedrijf Alliander, studie- en adviesbureau Arcadis, energie-adviseur Ekwadraat en hernieuwbare energieleverancier Greenchoice. De aandeelhouders van Etriplus zijn de provincie Limburg en de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en… Venlo. Met Reindonk en Samenstroom zijn vorig jaar overeenkomsten gesloten, zodat ook hun coöperanten financieel in het toekomstige windpark kunnen instappen.

In Venlo zijn de meningen momenteel erg verdeeld, zelfs over de partijgrenzen heen. Heel wat inwoners vrezen voor onder meer geluidsoverlast en mogelijke hinder van slagschaduwen in de omgeving. De provincie ziet in de bouw van het windpark een essentiële stap in het behalen van de provinciale doelstelling voor windenergie, 95,5 MW in 2020. Momenteel staat de teller op 12 MW. De plannen voor de realisatie van extra productievermogen omvatten, Venlo inbegrepen, 89 MW. Venlo is wel veruit het grootste van deze projecten.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

2 reacties op “Provinciebestuur Limburg zet Venlo in de wind”

Duurzame Brabanders|19.04.18|13:51

Overheden zijn hardleers als het om duurzaam gaat.
Ze blijven bedrijven helpen die SDE subsidie nodig hebben om een windpark te exploiteren.
Zo houden overheid en bedrijven, burgers op afstand.

Het is veel beter als de gemeente een windpark plan in kavels aan huishoudens verkoopt.
Desnoods een deel van het plan.
Precies zoals elke gemeente de brugrond verdeeld in een nieuwe woonwijk.
Geef huishoudens in Venlo de kans zelf stoom op te wekken, voor eigen gebruik.
Met kavels koop-windpark

Bert Ubachs|17.06.18|15:27

L.S.,
Prima dat dit doorgaat!
Dit is het DECL plan via een provinciale aanbesteding aan Imtech Energy Solutions toegewezen, de gemeente Venlo was toen (al) akkoord.
Ben wel benieuwd welke gegevens de genoemde bedrijven uit het oude, door Imtech Solutions opgedragen en betaalde , dossier gaan gebruiken met name het Arcadis dossier heeft veel gekost.

groet, Bert Ubachs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.