Provincies willen grotere rol bij energietransitie

Provincies willen grotere rol bij energietransitie

22 november 2016Meteen na de verkiezingen in maart zal de formateur het merken: de provincies komen dan met een aanbod wat zij willen bijdragen aan de energietransitie. Dat aanbod wordt nu al voorbereid. De provincies voelen zich ‘relevanter dan ooit’.

Binnenlands Bestuur interviewde de directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO), Henry Meijdam.
Uit het artikel van Binnenlands bestuur
‘(…) De provincies zijn bezig met het formuleren van een aanbod aan de formateur voor na de verkiezingen van 15 maart 2017. ‘Wat willen wij doen. Wat gaan wij bijdragen aan de energietransitie, aan de regionale economie en aan een gezond landschap.’ Niet dus de geijkte brief van honderd punten die gerealiseerd moeten worden en of daar geld voor kan komen, maar een aanbod. ‘Met zo’n focus heb je een ijzersterk voorstel en toon je ambitie’, zegt Henry Meijdam. (…) We hebben de ambitie om als provincies (…) een onderscheidende bijdrage te leveren. We zijn rijp voor de grote maatschappelijke opgaven.’ ‘We merken dat die benadering in goede aarde valt bij de ministeries en koepelorganisaties. In tegenstelling tot de formatie van 2012 zijn provincies nu ook een geaccepteerde entiteit om de rol van agendabepaler- en uitvoerder te vervullen’, aldus Meijdam. (…) De provincie kan zich blijven onderscheiden en wat bereiken omdat de toekomst volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken bij de regio’s ligt. En ‘de provincie is de bestuurslaag die het dichtst bij de regio’s ligt’, aldus Plasterk.
Meijdam: ‘De regionale schaal is daadwerkelijk de schaal waarop de fysieke leefomgeving zijn problemen heeft. Plasterk cijfert de gemeenten niet weg, maar geeft aan dat de partijen in de regio zich met elkaar moeten verbinden om een probleem op te lossen. (…)’

Decentrale overheden werken samen aan investeringsagenda energie en klimaat

Uit een bericht van het IPO
‘(…) Provincies, gemeenten en waterschappen gaan werken aan een gezamenlijke investeringsagenda om de doelstellingen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie versneld te halen. Zij zullen die agenda volgend jaar aanbieden aan het nieuwe kabinet. (…) De klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs vereisen dat Nederland het tempo opvoert om resultaten te boeken op het gebied van de transitie naar schone energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Deze versnelling is mogelijk wanneer provincies, gemeenten en waterschappen deze opgaven gezamenlijk oppakken.(…)’

Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen
De decentrale overheden voelen zich gesteund door een motie de de Tweede Kamer aannam, een motie van Liesbeth van Tongeren.
Uit een ander bericht van het IPO
‘(…) GroenLinkser Liesbeth van Tongeren meent dat provincies en gemeenten een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen; sommige gemeenten stellen eigen klimaatplannen op. De Kamer heeft dinsdag haar verzoek aan het kabinet, gedaan in het begrotingsdebat IenM, overgenomen om in goed overleg met IPO en VNG te onderzoeken hoe de regierol van provincies en gemeenten bij klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen binnen hun domein verder kan worden versterkt. VVD en PVV stemden tegen. (…)’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 20 november 2016: ‘Provincies relevanter dan ooit’
IPO, 2 november 20126: Decentrale overheden werken samen aan investeringsagenda energie en klimaat
IPO, 11 november 2016: Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen
Foto Meijdam: LinkedIn

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.