PvdA en D66: ‘Het gaat niet goed met het elektrisch vervoer in Nederland’

PvdA en D66: ‘Het gaat niet goed met het elektrisch vervoer in Nederland’

7 december 2016Volgens de PvdA en D66 toont het kabinet te weinig ambitie om elektrische auto’s aantrekkelijk te maken. Te veel automobilisten zijn volgens D66 en PvdA nog onbekend met elektrisch rijden en goedkopere tweedehands auto’s verdwijnen te vaak naar het buitenland.  De twee partijen komen met een serie voorstellen.

Bij het overleg vanavond tussen de Tweede Kamer en minister Kamp over elektrisch rijden zullen de PvdA en D66 met een eigen stimuleringsplan komen (in de vorm van een initiatiefwetsvoorstel).

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Lagere parkeertarieven voor elektrische auto’s en iedere 25 kilometer een oplaadpunt. Een garantie dat de accu in de auto het altijd goed doet en alleen maar elektrische auto’s voor ambtenaren en ministers. Het zijn voorstellen die PvdA en D66 [vandaag zullen] presenteren om het elektrisch rijden te stimuleren. (…)

De voorstellen van D66 en PvdA:

1) Meer zekerheid over de accu
2) Meer laadpunten
3) Elektrisch rijden zichtbaar maken
4) Lagere parkeertarieven
5) Vrije toegang tot busbanen en ontheffing C-rijbewijs
6) Alle dienstauto’s van het Rijk elektrisch
7) Grootschalig stedelijk vervoer elektrisch
8) Delen van elektrische auto’s stimuleren
9) Vrijstelling van tol
10) Volg de ontwikkelingen in buurlanden op de voet

[Gisteren] schreef minister Kamp aan de Tweede Kamer dat hij nog eens 1,5 miljoen euro uittrekt voor meer elektrische laadpunten. Maar D66-Kamerlid Van Veldhoven vindt dat hij niet ver genoeg gaat: “D66 wil dat iedereen een schone en betaalbare tweedehands elektrische auto kan kopen in de plaats van een auto die rijdt op benzine of diesel.”
In de hele Europese Unie neemt de verkoop van elektrische auto’s toe, maar in Nederland daalt die juist.
“Er zijn nog teveel praktische barrières. Met een benzineauto kan je namelijk overal tanken, met een elektrische auto nog niet. We mogen niet stil blijven staan, maar moeten hier nu vol op inzetten”, aldus PvdA-Kamerlid Hoogland.

Over tien jaar alleen nog elektrische auto’s te koop?
De Tweede Kamer wil dat vanaf 2025 alleen nog maar elektrische auto’s verkocht mogen worden. Maar D66 en PvdA denken dat deze doelstelling niet gehaald wordt met de plannen van het kabinet. Daarom komen ze met hun eigen plan, in de vorm van een initiatiefwetsvoorstel. (…)’

Verkoop tweedehands aan buitenland tegengaan

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) In Nederland zijn 100 duizend elektrische auto’s en dat zijn bijna allemaal leaseauto’s. ‘Om elektrisch rijden te stimuleren heeft de overheid ze flink gesubsidieerd’, stelt Van Veldhoven. Tot 2020 komen er volgens haar circa 75 duizend van op de particuliere markt. In het buitenland zouden ze gretig aftrek vinden. ‘Het zou zonde zijn van al dat overheidsgeld als we die moderne schone auto’s niet in Nederland zouden houden.’
Om die uittocht te vermijden stellen D66 en PvdA voor dat de batterij van elke elektrische auto een gegarandeerde levensduur krijgt. ‘Want onzekerheid over de betrouwbaarheid van de batterij weerhoudt particulieren van de aanschaf van een tweedehands elektrische auto.’ Is de batterij versleten voor een op een certificaat vastgelegde levensduur is verstreken, dan kan de elektrische rijder een nieuwe laten monteren, zo is het plan.
‘Op zichzelf een zinnig idee’, reageert onderzoeker slimme mobiliteit Carlo van de Weijer van de TU Eindhoven. ‘Dit kan helpen om elektrisch rijden op te starten. Op den duur moet dat wel een zelfonderhoudend systeem zijn.’ Een nog betere impuls ziet Van de Weijer in een tijdelijke aanschafsubsidie voor particulieren die een elektrisch tweedehandsje kopen. ‘Teleurstellend dat D66 en PvdA daar niet voor kiezen. In de ons omringende landen zie je dat wel.’
Volgens de twee partijen blijkt uit onderzoek dat zo’n aanschafsubsidie niet werkt. D66 en PvdA willen liever drempels en vooroordelen rondom elektrisch rijden wegnemen. Zo moet er minstens één oplaadpunt iedere 25 kilometer komen en dienen eigenaren van elektrische auto’s minder voor parkeren te betalen. Ze moeten bovendien net als taxi’s over de busbaan kunnen. ‘Dat moet een tijdelijke maatregel zijn’, waarschuwt Van de Weijer, ‘anders zou dit snel aan het eigen succes ten onder kunnen gaan.’ (…)’

Bronnen
NOS, 7 december 2016: PvdA en D66: veel meer ambitie voor elektrische auto’s
Volkskrant,  7 december 2016: ‘Elektrische auto niet over grens verkopen’
Plan PvdA en D66: Elektrisch rijden? Doen! (pdf, 9 pag,)
Foto: Nuon

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.