PwC rapporteert over ‘naderend einde van het fossiele tijdperk’

PwC rapporteert over ‘naderend einde van het fossiele tijdperk’

17 februari 2016 – Het is gedaan met de fossiele industrie. Is er voor de gas- en oliebedrijven nog wel een toekomst denkbaar? Alleen als ze versneld overstappen op schone energiebronnen. Dat is de conclusie van PwC in het rapport ‘The New Energy Future’. En: ‘Niets doen is geen optie.’

Uit een persbericht van PwC
Schermafdruk 2016-02-17 15.40.50‘(…) PwC schetst vier perspectieven bij het naderend einde van het fossiele tijdperk
‘Tuimelende olieprijs is niet de enige zorg voor olie- en gasbedrijven’
De agenda van olie- en gasbedrijven wordt momenteel gedomineerd door tuimelende olieprijzen en overaanbod. Dit is maar één van de ontwrichtende krachten die deze industrie onherroepelijk veranderen, aldus een nieuw energierapport van PwC. Het rapport schetst in het licht van het op termijn naderend einde van het fossiele tijdperk vier toekomstperspectieven voor wereldwijde olie- en gasbedrijven.
‘De olieprijs is het thema van vandaag voor de olie- en gasindustrie, maar dat verhult dat de energietransitie nu echt op stoom is’, zegt hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen van PwC, medeauteur van het rapport. ‘De tuimelende olieprijs en het klimaatakkoord creëren een momentum om fossiele brandstoffen versneld te verruilen voor schone energiebronnen. Olie- en gasbedrijven zullen hun toekomst en verdienmodellen moet heroverwegen in deze context. Ze hebben unieke expertise in huis om deze transitie mede vorm te geven. Toch gebeurt dat nog niet door de hele sector met volle overtuiging.’

Het rapport ‘The New Energy Futures’ schetst langs twee assen vier toekomstperspectieven voor olie- en gasbedrijven voor de komende vijf tot vijftien jaar.

  1. Aanbod gedreven – De industrie evolueert de huidige koers. Beperkte tussenkomst van de overheid in combinatie met volatiliteit in prijs en aanbod, stimuleert een betere samenwerking tussen operators en service providers. Gas wordt een essentiële overgangsbrandstof.
  2. Vraag gedreven – De vraag van energieverbruikers voor schonere energie drijft de overgang naar een koolstofarme wereld. Dit resulteert in aanzienlijke private investeringen in koolstofarme technologieën.
  3. Markt gedreven – Het vertalen van overheden van COP21-afspraken in regelgeving, incentives en directe investeringen, leidt tot verhoogde energie-efficiëntie, uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen en een versnelde ontwikkeling van baanbrekende technologieën. Dit legt verdere druk op fossiele brandstofaanbieders.
  4. Politieke interventie – aanbodbeperkingen, zoals strengere milieuregels en een verscherpt vergunningen- en licentiebeleid, en geopolitieke verstoring leiden tot prijsvolatiliteit en aanzienlijke verschillen in productieomgeving.

160217-VelthuijsenVolgens Jan Willem Velthuijsen lokt ieder perspectief een scala aan mogelijke effecten op aanbod, vraag en marktdynamiek uit. ‘Megatrends transformeren deze industrie in een ongekend tempo. Dit maakt het navigeren steeds moeilijker. Hoewel in de praktijk geen van de vier geschetste toekomstperspectieven absoluut bewaarheid zal worden, bieden ze bedrijven houvast bij het herzien van hun operationele model, partnerstrategie, financiële en personele middelen en technische vaardigheden.’ Eén ding staat volgens Velthuijsen, die tevens hoogleraar aan de RUG is, wel vast: ‘De energietransitie is here to stay. Niets doen is geen optie.’ (…)’

Bronnen
PwC, 17 februari 2016: ‘Tuimelende olieprijs is niet de enige zorg voor olie- en gasbedrijven’ (pdf, 2 pag.)
PwC, rapport, 17 februari 2016: ‘The New Energy Future’ (pdf, 26 pag.)
Foto: drilling rig in Wamsutter, Wyoming USA (foto BP)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.