Quickscan voor geothermie: waar kan het wel en waar niet

160818-Aardwarmte
18 augustus 2016
Speciaal voor de glastuinbouw heeft LTO Glaskracht een ‘quickscan geothermie’ ontwikkeld. Het is een landkaart waar meteen op te zien is of een locatie geschikt is voor warmtewinning.

Uit een bericht van het Vakblad voor de Bloemisterij
‘(…) De geothermische potentie van een gebied leidt LTO Glaskracht af uit openbaar beschikbare data omtrent de aanwezigheid van meer dan 10 m dikke zandsteenlagen tot ongeveer 3 km diepte met water dat warmer is dan 40ºC. Zo’n gebied heeft een hoge geothermiepotentie als de kans op 5 MWth per aardwarmte-installatie meer dan 50% is. Is die kans 30 tot 50% dan is de potentie matig en als de kans lager dan 30% is de potentie laag.

Breukzones
Behalve in een zandsteenlaag die aan bepaalde eisen voldoet, is ook in zogeheten breukzones aardwarmtewinning mogelijk. Zo zijn in Duitsland voor de glastuinbouw goede debieten gehaald met warmtewinning uit een breukzone in de Trias-zandsteenlaag. De potentie van zulke breukzones zijn vanwege hun complexiteit niet in de quickscan verwerkt. Hoewel de ’Quickscan geothermie glastuinbouw’ de geothermische potentie van gebieden aangeeft, blijft geologisch onderzoek volgens LTO Glaskracht altijd noodzakelijk. (…)

Vergunningen
De ’Quickscan geothermie glastuinbouw’ maakt tevens duidelijk of een bedrijf is gelegen in een Natura2000-gebied, een waterwingebied of nabij een olie- of gasveld, situaties waarin aardwarmtewinning niet mogelijk is.
Daarnaast geeft de online kaart aan of een bedrijfslocatie in een gebied ligt waarvoor al een opsporingsvergunning is verleend of in aanvraag is. Als er al een vergunning is verleend of aangevraagd, is het voor het betreffende gebied niet mogelijk een eigen vergunning aan te vragen. (…)’

Klikken op de kaart opent de Quickscan

Schermafbeelding 2016-08-17 om 22.33.11

Bronnen
Vakblad voor de Bloemisterij, 16 augustus 2016: LTO Glaskracht introduceert quickscan geothermie glastuinbouw
LTO Glaskracht: Quickscan Geothermie Glastuinbouw
Foto: Geothermie.nl

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.