Raad van State buigt zich woensdag over schorsen gasbesluit

Raad van State buigt zich woensdag over schorsen gasbesluit

20 december 2016De Raad van State behandelt morgen een spoedverzoek van acht Groningers die willen dat het gasbesluit van minister Kamp wordt opgeschort. Zolang de beroepsprocedure van 25 klagers, onder wie de provincie Groningen en 19 gemeenten, nog loopt, mag niet meer worden gewonnen dan 12 miljard kubieke meter gas per jaar, aldus het achttal.

Uit een bericht van de Raad van State
Tegen het nieuwe instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken voor de gaswinning uit het Groningenveld zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 beroepschriften binnengekomen. Onder de bezwaarmakers is een groot aantal individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, 19 Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties. (…)
Een groep van acht individuele bezwaarmakers heeft een spoedverzoek ingediend. Zij willen dat het instemmingsbesluit van de minister, vooruitlopend op een definitieve uitspraak op hun beroepschrift, in de tussentijd wordt geschorst. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak zal dit verzoek op woensdag 21 december om 13.00 uur op een rechtszitting behandelen. De uitspraak van de voorzieningenrechter zal dan naar verwachting enige weken later zijn. (…)’

Wanneer de rechtzitting over de 25 beroepen is, wordt in het eerste kwartaal van 2017 bekend gemaakt.

Minister Kamp nam in september een gaswinningsbesluit, waarin staat dat per jaar maximaal 24 miljard kubieke meter gas gewonnen mag worden in Groningen. Bij extreme koude mag tot 30 miljard kuub geproduceerd worden. Het gasbesluit geldt voor vijf jaar, en wordt ieder jaar geëvalueerd.

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 18 december 2016: Raad van State buigt zich weer over gaswinning
Raad van State, 17 december 2016: 25 beroepen tegen nieuw besluit over gaswinning in Groningen

Zie ook
FluxEnergie, 23 september 2016: Gasbesluit: kabinet blijft bij 24 mrd kuub per jaar
FluxEnergie, 23 september 2016: Gasbesluit: wel jaarlijkse evaluatie

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.