Raad van State: Gaswinning Groningen hoeft voorlopig niet verder omlaag

Raad van State: Gaswinning Groningen hoeft voorlopig niet verder omlaag

5 januari 2016De gaswinning in Groningen hoeft voorlopig niet verder omlaag dan de 24 miljard kubieke meter uit het gasbesluit van september 2016. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Acht Groningers hadden de rechter gevraagd de gaswinning te stoppen of terug te brengen naar maximaal 12 miljard kubieke meter. 

Uit een bericht van de Raad van State
‘(…) De voorzieningenrechter ziet na afweging van alle betrokken belangen nu geen aanleiding om, in afwachting van een definitieve uitspraak, de gaswinning verder terug te brengen.
Enkele inwoners van de provincie Groningen hadden de voorzieningenrechter gevraagd de gaswinning helemaal stop te zetten of de gaswinning terug te brengen naar ten hoogste 12 miljard kubieke meter per jaar. Volgens hen leidt de gaswinning tot financiële schade en aanzienlijke veiligheidsrisico’s. Bovendien hebben de aardbevingen geleid tot een groot gevoel van onveiligheid onder de inwoners van de provincie Groningen.

Spoedprocedure
De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak stelt in zijn uitspraak voorop dat “een voorlopige voorzieningenprocedure zich niet goed leent voor een definitief oordeel over de rechtmatigheid” van het besluit van de minister van Economische Zaken. Voor een grondige beoordeling van alle bezwaren tegen het gaswinningsbesluit is nader onderzoek nodig. Dat kan niet in deze spoedprocedure waarin snel een voorlopige uitspraak moet worden gedaan. De voorzieningenrechter heeft daarom nu een voorlopig oordeel gegeven waarbij hij alle betrokken belangen heeft afgewogen.

Belangenafweging
In afwachting van een definitieve uitspraak ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de gaswinning helemaal stop te zetten of verder te beperken dan de 24 miljard kubieke meter per jaar die met het besluit van de minister jaarlijks mag worden gewonnen. Ten opzichte van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 november 2015 zijn er geen nieuwe feiten of omstandigheden die maken dat de voorzieningenrechter van deze eerdere uitspraak moet afwijken en de gaswinning verder moet terugbrengen. De grote gevolgen van de gaswinning voor de inwoners van de provincie Groningen zijn in de uitspraak van november 2015 uitdrukkelijk meegenomen. Die hebben ertoe geleid dat de Afdeling bestuursrechtspraak de gaswinning toen heeft teruggebracht naar 27 miljard kubieke meter per jaar. In 2013 was dit nog 53,9 miljard kubieke meter per jaar. Verder zijn er na 18 november 2015 niet meer of sterkere aardbevingen geweest dan in de jaren daarvoor. Bovendien zou het (gedeeltelijk) staken van de gaswinning verstrekkende gevolgen hebben voor huishoudens, instellingen en bedrijven in Nederland en omliggende landen, aldus de voorzieningenrechter.

Rechtszitting
De Afdeling bestuursrechtspraak houdt naar verwachting in mei of juni 2017 een rechtszitting waarop zij alle 25 beroepschriften tegen het besluit van de minister uitgebreid zal behandelen. Daarna zal zij een definitieve uitspraak in deze zaak doen. De definitieve datum van de rechtszitting zal de Afdeling bestuursrechtspraak in februari bekendmaken.

Gaswinning
Het besluit van de minister van Economische Zaken van september 2016 maakt het mogelijk om in het Groningenveld per gasjaar 24 miljard kubieke meter gas te winnen. Bij een koude winter of onder bijzondere omstandigheden mag beperkt extra gas worden gewonnen. Uiterlijk 30 september 2020 moet de NAM bij de minister weer een nieuw winningsplan indienen, waarin de meest recente inzichten op het gebied van seismische dreiging en risico’s zijn verwerkt. (…)’

Bron
Raad van State, 5 januari 2016: Gaswinning Groningen wordt voorlopig niet verder beperkt

Zie ook
FluxEnergie, 5 januari 2016: Gedupeerden sommeren minister Kamp gaswinning volledig stil te leggen

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.