Raad van State: Uitbreiding gasopslag Norg mag voorlopig niet

Raad van State: Uitbreiding gasopslag Norg mag voorlopig niet

23 maart 2017De NAM kan de gasopslag in het Drentse Norg voorlopig niet uitbreiden. De minister gaf toestemming om de gasdruk in de ondergrondse gasopslag te laten toenemen, maar moet dat besluit beter onderbouwen, aldus de Raad van State woensdag in een uitspraak. In 2014 stelde de minister nog dat de druk juist niet mocht toenemen.

Uit een bericht van de Raad van State
‘(…) De gemeentebesturen van Noordenveld en Leek waren tegen het besluit van de minister in beroep gekomen. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van de verruiming van de toegestane gasdruk voor hun inwoners. Volgens hen is onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico’s daarvan.

Opslagplan
De minister van Economische Zaken stemde in augustus 2015 in met een wijziging van het plan voor de gasopslag Norg. Het gaat daarbij om de opslag van gas en niet om het winnen van gas. Met de wijziging wordt in compartiment 2 van de gasopslag een gemiddelde gasdruk van 225 bar tot 347 bar toegestaan. In de overige compartimenten 1, 3 en 4 blijft de gemiddelde gasdruk ongewijzigd. Deze moet tussen de 235 bar en 327 bar blijven. De verruiming in compartiment 2 is volgens de minister nodig, omdat hij in 2014 heeft ingestemd met de uitbreiding van de gasopslag in Norg naar 7 miljard kubieke meter. Om ook daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van deze uitbreiding, is de verruiming van de gasdruk in compartiment 2 volgens de NAM noodzakelijk.

Seismische dreiging
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister het drukbereik in compartiment 2 verruimd zonder duidelijkheid te geven over hoe groot de daarmee gemoeide belangen zijn, en zonder te onderbouwen welke gevolgen die verruiming heeft voor de seismische dreiging. Bovendien vond de minister het in 2014, toen hij de gasopslag in Norg uitbreidde, nog belangrijk dat in compartiment 2 de gasdruk niet hoger werd dan tussen de 235 en 327 bar. Hij moet daarom duidelijk maken waarom hij de hogere gasdruk nu wel toestaat. Daar is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak des te meer aanleiding toe, omdat nog onderzoek wordt gedaan “naar de mogelijkheid dat woningen in de omgeving van de gasopslag schade hebben ondervonden als gevolg van bodemtrillingen”. (…)’

NAM over de ondergrondse gasopslag in Norg
‘(…) In UGS Norg wordt van april tot en met oktober laagcalorisch aardgas geïnjecteerd. Van oktober tot en met maart wordt dit aardgas geproduceerd. (…)
Tussen 2011 en 2015 heeft NAM de opslag bij Norg uitgebreid. Met de uitbreiding kunnen we meer aardgas opslaan en produceren. Dit is van belang om de grote en soms wisselende vraag naar aardgas op te vangen, wat steeds vaker nodig is. De uitbreiding was ook nodig vanwege de capaciteitsdaling in het Groningen-gasveld. Deze daling was het gevolg van de gedaalde druk (drukdepletie) in het Groningen-gasveld.

Capaciteit UGS Norg

  • 6 putten
  • opslagcapaciteit 7 miljard m3 aardgas
  • injectiecapaciteit maximaal 45 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 36 miljoen m3 per dag)
  • productiecapaciteit maximaal 96 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 76 miljoen m3 per dag) (…)’

Bronnen
Raad van State, 22 maart 2017: Minister moet verruiming gasdruk in ondergrondse gasopslag Norg heroverwegen
Raad van State, 22 maart 2017: Uitspraak 201601249/1/A1
NAM over locaties gasopslag

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.