Schade en herstel na aardbevingen, Groningen, Foto: Groninger Gasberaad

Raad van State vernietigt Kamps gaswinningsbesluiten Groningen

Stadsarchitect Groningen: 'Versterking te veel bepaald door ingenieurs'

De Raad van State vernietigt eerdere gaswinningsbesluiten voor Groningen. Voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft zijn winningsbesluiten niet goed onderbouwd, concludeert de Raad. Kamps opvolger Eric Wiebes krijgt een jaar om tot een nieuw gaswinningsplafond te komen, waarbij de veiligheid van de Groningers wel voorop staat. 

De Raad van State vind het niet aanvaardbaar dat voormalig EZ-minister Henk Kamp de gaswinningsbesluiten  voor Groningen voor vijf jaar heeft vastgelegd, terwijl niet duidelijk is waarom hij de leveringszekerheid als ondergrens hanteert, welke maatregelen mogelijk zijn om de Nederlandse gasbehoefte te beperken of bij welke hoeveelheid gaswinning het risico op aardbevingen zou afnemen. De rechter vernietigt daarom zowel Kamps instemmingsbesluit van september 2016 als zijn wijzigingsbesluit van mei 2017.

Gebrek aan onderbouwing

Kamps eerdere besluit om de komende vijf jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, is niet goed onderbouwd, concludeert de Raad van State. De bestuursrechter schaart zich daarmee achter de bezwaren die een recordaantal van 23 bezorgde burgers en instanties indienden tegen het besluit. Tot Wiebes een beter onderbouwde beslissing heeft genomen, mag de NAM wel gas blijven winnen.

Kamp is er in zijn besluiten van uitgegaan dat het niet mogelijk is om de risico’s van gaswinning voor de mensen in het aardbevingsgebied te beoordelen, maar heeft de Raad van State daarvan niet kunnen overtuigen. Hij had in ieder geval nader onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om de risico’s in kaart te brengen, vindt de rechter, of beter moeten motiveren waarom hij zonder onderzoek toch instemde met het winningsniveau van 21,6 miljard kubieke meter.

Bronnen:

  • nu.nl, 15 november 2017, ‘Raad van State vernietigt gaswinningsbesluiten Groningen
  • Raadvan State, 15 november 2017, ‘Besluit over gaswinning in Groningen moet opnieuw’
  • Raad van State, 15 november 2017, ‘Uitspraak 201608211/1/A1

Foto: Groninger Gasberaad

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.