Randstad 380 kV-verbinding stevig gefundeerd

Circa 1.000 palen zijn nodig voor de fundatie van onder meer 54 van de nieuwe ‘Wintrack’ masten die onderdeel uitmaken van de Randstad 380 kV Noordring. Met deze verbinding ontstaan – net als op meer plaatsen in Nederland – ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid. Haitsma Beton draagt bij aan deze betrouwbaarheid door de levering van klantspecifieke heipalen. …. [Persbericht]

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.