Rapport NAM over gaswinning Loppersum was voor SodM ontoereikend

Rapport NAM over gaswinning Loppersum was voor SodM ontoereikend

30 maart 2017- UpdateDe NAM blijkt op 15 maart al gerapporteerd te hebben over de nieuwe aardbevingen in Loppersum en de rol van de gaswinning daar (ondanks het verbod van de Raad van State). Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft het rapport niet zonder meer geaccepteerd en de NAM om nadere toelichting gevraagd. Minister Kamp maakt zich voorlopig geen zorgen, schreef hij gisteren aan de Tweede Kamer.

De SodM heeft het NAM-rapport teruggestuurd met een verzoek om nadere toelichting en een beantwoording van aanvullende vragen. De antwoorden zijn inmiddels binnen bij de SodM en worden nu bestudeerd. Over enkele dagen zal de SodM daarover rapporteren.

Uit een brief van de SodM aan minister Kamp

‘(…) Een toename in november 2016 van de seismiciteit in het gebied zuidoostelijk van Loppersum gaf (…) aanleiding NAM te verzoeken nader onderzoek te doen naar de seismiciteit in het gebied Slochteren, Siddeburen, Wirdum en Garrelsweer. SodM verzocht NAM nadrukkelijk nader te kijken naar de relatie tussen seismiciteit en de wijze waarop het gas gewonnen wordt in dit specifieke gebied. De resultaten van dit onderzoek moest NAM in de volgende halfjaarlijkse rapportage van 1 mei 2017 opnemen.
Uit de doorlopende SodM monitoring en evaluatie van de seismische activiteit van het Groningenveld, in het bijzonder in de Loppersum regio, bleek de toename in seismische activiteit zich voort te zetten in 2017. Op 8 februari heeft SodM daarom NAM verzocht met spoed bovengenoemde analyse af te ronden en de resultaten uiterlijk 15 maart (in plaats van 1 mei) aan SodM te rapporteren (brief met kenmerk 17019928). Naar aanleiding van de toename van het aantal bevingen in het gebied rond Startenhuizen (noordwestelijk van Loppersum) is NAM eind februari telefonisch verzocht deze bevingen ook in het rapport op te nemen. Ook is NAM verzocht inzicht te geven in mogelijke maatregelen om de seismiciteit in de regio Loppersum te reduceren. NAM heeft hiermee ingestemd.
Op 15 maart heb ik het betreffende rapport van NAM ontvangen. Na een eerste analyse heb ik NAM verzocht nadere toelichting te geven op deze rapportage en zijn door SodM ook aanvullende vragen gesteld. SodM bestudeert momenteel het rapport inclusief de aanvullende informatie. Ik verwacht u hierover uiterlijk begin april te kunnen adviseren. (…)’

Minister Kamp maakt zich voorlopig nog geen zorgen

Gisteren heeft minister Kamp de Tweede Kamer laten weten dat ‘de seismiciteit zoals tot op heden waargenomen in de regio Loppersum niet geleid tot een overschrijding van de grenswaardes’.
Over het NAM-rapport zal hij de Tweede Kamer snel informeren, zodra het uit is.
Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…)  In de Kamer is onlangs aangedrongen op een debat over de toename van het aantal aardbevingen in Loppersum en omgeving, terwijl de gaswinning in dat gebied fors is verminderd.
Ook burgemeester Rodenboog van Loppersum drong aan op nader onderzoek. Hij maakt zich zorgen over de recente stijging van het aantal aardschokken in zijn gemeente. (…)
De Belgische geoloog Manuel Sintubin uit Leuven zegt dat er half maart in Groningen al evenveel seismische energie was vrijgekomen als in heel 2004 of 2002. (…)’

Bronnen
SodM, bief aan de minister van EZ, 24 maart 2017: Brief aan de minister over de stand van zaken SodM toezicht op ontwikkeling seismiciteit regio Loppersum (pdf, 2 pag.)
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer (29 maart 2017)
Dagblad van het Noorden, 30 maart 2017: Kamp niet ongerust over recente bevingen (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.