Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Steun voor radicaal andere aanpak

Vanochtend verscheen het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De conclusie van dit rapport is hard. De aanbevelingen die de Onderzoeksraad in 2015 deed zijn onvoldoende opgevolgd. Essentiele stappen in het herstel van vertrouwen zijn niet genomen. Het scheiden van veiligheidsbelang en exploitatievergunning tussen ministeries heeft niet plaatsgevonden. Economische Zaken (EZ) is zowel onderdeel van de exploitatie als hoeder van alle in het geding zijnde belangen. Net als de Onderzoeksraad pleit het Groninger Gasberaad inmiddels al jaren voor het scheiden van deze petten. Dit was een relatief eenvoudige maatregel, het Groninger Gasberaad kan het niet anders zien dan dat het politieke onwil is geweest om dit niet te doen. …. [Persbericht]

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.