Een trein in Delhi in India, bron: Pixabay

Rapport: spoor verwaarloosd in publiek debat over energietransitie

Het spoor is een van de meest energie-efficiënte vervoersmodaliteiten voor goederen en passagiers, maar wordt vaak verwaarloosd in het publieke debat. Dat staat in een rapport van het International Energy Agency (IAE) en de internationale spoororganisatie UIC. Jacopo Tattini van IAE gaat dit rapport op woensdag 27 maart op RailTech Europe in Utrecht presenteren. 

In het rapport The Future of Rail wordt gewezen op de ‘blinde vlekken’ in het energiesysteem, factoren die meer aandacht verdienen van beleidsmakers. Uit de studie blijkt dat de transportsector verantwoordelijk is voor bijna een derde van de totale vraag naar energie, bijna twee derde van de vraag naar olie en bijna een kwart van de wereldwijde CO2-emissies door verbranding van brandstof.

Energietransitie

Veranderingen in transport zijn volgens de onderzoekers “fundamenteel voor het wereldwijd realiseren van energietransities”. Het spoor vervoert acht procent van het totaal aantal passagiers en zeven procent van het wereldwijde vrachtvervoer. Tegelijkertijd maakt het slechts twee procent van de totale vraag naar transportenergie uit, waaruit volgens IEA en UIC blijkt hoe efficiënt het spoor met energie omgaat.

“De spoorsector biedt substantiële voordelen voor de energiesector en het milieu”, licht operationeel directeur Fatih Birol. van IAE toe. ” Door het gebruik van een divers aantal energiebronnen kan het spoor ertoe bijdragen dat het energieverbruik van transport als geheel vermindert en de uitstoot van CO2 en lokale fijnstof omlaag gaat.”

Studie International Energy AgencyHet rapport wijst uit dat het spoor op een efficiënte wijze met energie omgaat. Bron: IEA.

Energievoordelen spoor

The Future of Rail omvat een basisscenario waarin de positie van het spoor in 2050 op het gebied van energie-efficiënte wordt geschetst op basis van aangekondigde beleidslijnen, voorschriften en projecten. Daarnaast geeft het rapport een High Rail-scenario weer om de energie- en milieuvoordelen van het vervoer van passagiers en goederen duidelijk te maken. Hoewel het High Rail-scenario ongeveer om zestig procent meer investeringen vergt dan in het basisscenario zal de wereldwijde luchtvervuiling en vraag naar olie door deze maatregelen dalen.

Het rapport bevat een specifieke focus op India. Het passagiersvervoer per spoor is in India sinds 2000 met bijna tweehonderd procent toegenomen. De constructie van de eerste hogesnelheidslijn is gestart en de totale lengte van het metronetwerk gaat verdrievoudigen. Daarnaast worden in 2020 twee spoorgoederencorridors in gebruik genomen. “Spoor is een belangrijke levensader van India en speelt een unieke sociale en economische rol”,  aldus Birol.

Opkomende economieën

De onderzoekers verwachten dat de behoefte naar efficiënter, sneller en schoner met name in opkomende economieën zoals India de komende jaren zal toenemen. Veel mensen zijn vanwege de snelheid en flexibiliteit echter nog geneigd om het vliegtuig en de eigen auto te pakken. Hogere inkomens leiden er daarnaast toe dat het goederenvervoer de komende jaren zal toenemen.

Jacopo Tattini van de International Energy Agency presenteert woensdag 27 maart het rapport The Future of Rail op de internationale conferentie over Energiezuinig rijden op het Spoor in de Jaarbeurs Utrecht. Bezoek de conferentiewebsite voor meer informatie.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.