Reactie Eneco op Kamerbrief minister Kamp

Onderstaand volgt de reactie van Eneco op de gisteren gepubliceerde brief van minister Kamp over amendement 25 en 17 die zijn ingediend bij de behandeling van wetsvoorstel 34199 / STROOM. De reactie van Eneco is steeds vetgedrukt in de tekst van de brief van de minister.
Bijgevoegd, in reactie op uitspraken van de minister, de opinie van prof. mr. S.C.J.J. Kortman inzake de positie van netbeheerder Stedin ingeval er sprake zou zijn van insolventie Eneco Holding
Amendement nr. 25 van het lid Smaling c.s. – bijzondere inwerkingtredingsbepaling voor groepsverbod
“Amendement nr. 25 regelt dat de eis dat distributiesysteembeheerders onafhankelijk moeten zijn van productie, handel en levering, het zogenaamde groepsverbod, pas in werking kan treden als het Europese recht een dergelijke splitsing vereist. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.