Reactie Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) op Monitor Wind op Land 2016

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is positief over de groei over het afgelopen jaar van het opgesteld vermogen aan windenergie. Hoewel de groei in 2015 stevig was, moeten voor het halen van de ambitieuze doelen in het Energieakkoord wel alle zeilen worden bijgezet.
Uit de Monitor blijkt namelijk dat met het huidige beleid in 2020 ongeveer 5100 megawatt (MW) van de afgesproken 6000 MW aan windvermogen zal zijn gerealiseerd. Dit betekent volgens NWEA dat er nog een flinke tand moeten worden bijgezet bovenop de aanvullende afspraken die recent zijn gemaakt in het kernteam wind op land. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.