Reactie op aanscherping Energieakkoord

De partijen in het Energieakkoord hebben aangekondigd om de regels uit het intensiveringspakket van het Energieakkoord aan te scherpen. Dit is een belangrijke stap om de doelen van dat akkoord alsnog op tijd te bereiken. De NVDE onderschrijft dan ook de lijn van minister Kamp om hard te trekken aan het halen van de doelstellingen van het Energieakkoord. Ook zijn we blij met de extra gelden die bestemd zijn voor hernieuwbare energie. Over vier jaar moet immers 14 procent van alle verbruikte energie hernieuwbaar zijn, en in 2023 16 procent. En op dit moment zitten we slechts op ruim 5 procent. Als we nu doorstomen met het uitvoeren van de afspraken uit het Energieakkoord dan lukt het ons echt om de doelen te bereiken. Een prachtig constructief instrument daarvoor is de pas geopende Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). …. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.