Reactie Twence op ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag gastransportnet te Enschede

Zienswijze en consultatie
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft van Twence een zienswijze ontvangen op haar voornemen om Twence B.V. een ontheffing te verlenen voor het beheer van een eigen gastransportnet te Enschede. Op 18 mei 2015 heeft ACM dit voornemen vastgelegd in een ontwerpbesluit. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.