Reacties – GroenLinks: ‘Wij scoren beste op duurzaamheid’


16 februari 2017
In de eerste reacties op de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s benadrukken GroenLinks en de ChristenUnie hun goede ‘groene’ resultaten. In de meeste media is er bij de eerste reacties overigens nauwelijks of geen aandacht voor de thema’s klimaat en energie.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Alle partijen die hun verkiezingsplannen hebben laten doorrekenen door het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn enthousiast over de uitkomsten. Zonder uitzondering vinden ze dat blijkt dat ze de juiste keuzes maken. Ook al lopen die plannen ver uiteen. (…)
GroenLinks beklemtoont vooral dat die partij het beste scoort op het terrein van duurzaamheid. De afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs worden ruimschoots gehaald. (…)
Ook de ChristenUnie is blij met de resultaten op het gebied van het milieu. De partij zet in op een snellere overgang naar schone energie en dat leidt tot een halvering van de uitstoot van broeikasgassen. “We hebben keuzes gemaakt die goed zijn voor Gods schepping”, reageert lijsttrekker Segers. (…)’

Trouw over de PBL-doorrekening
‘(…) Uit de doorrekening van de programma’s door het PBL blijkt bijvoorbeeld dat GroenLinks bijna 16,5 miljard euro uittrekt voor het milieu- en klimaatbeleid, veel meer dan andere partijen. D66 trekt er iets minder dan 10 miljard voor uit, PvdA ongeveer 2,5.

GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen in 2030 meer schone energie opwekken en de uitstoot van broeikasgassen verder terugdringen dan andere partijen. Op enige afstand volgen PvdA en SP. Opvallend is dat deze twee partijen mede-ondertekenaar zijn van de klimaatwet, die uitgaat van een CO2-reductie van 55 procent in 2030. Met hun huidige plannen halen PvdA en SP dat niet. (…)
De VVD wil meer geld investeren in wegen, in tegenstelling tot de andere partijen. Die richten hun pijlen op het openbaar vervoer en de fiets. (…)
Overigens hebben meerdere partijen hun plannen helemaal niet laten doorrekeningen op de gevolgen voor het klimaat en de natuur. CDA, SGP, PVV en de Partij voor de Dieren vonden dit niet nodig. (…)’

Uit een vergelijking van Welingelichte Kringen (alleen de punten over milieu, klimaat en energie)
VVD: Er is geen partij die zo weinig investeert in milieu.
PvdA: –
GroenLinks: Investeert het meest van allemaal in milieu (SP en PvdA investeren niet half zoveel).
D66: Op het gebied van milieu blijft Pechtold wat achter.
SP: De Socialistische Partij investeert net zoveel als de PvdA in milieu.
CDA: Het milieu komt er bijna net zo bekaaid vanaf als onder de VVD.

‘Verder dichtdraaien van de gaskraan in Groningen kán’

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) Het terugdraaien van de gaskraan in Groningen naar 12 miljard kuub per jaar leidt niet tot structurele overschrijdingen van de rijksbegroting. Dat blijkt uit de doorberekening van het Centraal Plan Bureau (CP) van alle verkiezingsprogramma’s. De partijen die de gaswinning fors willen verlagen hebben daar voldoende dekking tegenover staan, wordt geconcludeerd. Het gaat daarbij om de SP en GroenLinks.
Teruggaan naar 12 miljard kost 1,7 miljard euro aan gasbaten. De SP vangt dat onder meer op door lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.
Ook worden de belastingen op milieu verhoogd. Dat laatste wil ook GroenLinks doen. Die partij wil verder onder meer de lasten op vermogen en winst verhogen.
Andere partijen houden ook rekening met de afbouw van de gaswinning in Groningen. Bij de PvdA gaan de gasbaten met 700 miljoen euro naar beneden. Bij de ChristenUnie en D66 is dat 400 miljoen euro. Ook deze partijen hebben hier voldoende dekking voor gevonden, aldus het planbureau. De andere partijen handhaven de huidige opbrengsten van de 24 miljard kuub gas, die de komende jaren gewonnen mogen worden. Met één grote uitzondering: DENK is de enige partij die de gaskraan juist verder open wil draaien. En wel met 12 miljard kuub gas per jaar. Dat levert juist 1,7 miljard extra op. Daarbij wordt wel aangetekend dat geld gereserveerd moet worden voor het vergoeden van de extra schade die dit oplevert. (…)’

Stemadvies van krant

BN De Stem verbindt een stemadvies aan de berekeningen
‘(…) Als klimaatverandering je sterk aan het hart gaat, kun je het beste GroenLinks stemmen. Ook D66, ChristenUnie en in mindere mate de SP en de PvdA realiseren ten opzichte van het huidige kabinetsbeleid een sterke daling van de emissie van broeikasgassen. Zo trekken ze forse subsidies uit om de overgang naar hernieuwbare energie te stimuleren, investeren ze in energiebesparing en gaan ze gas en elektriciteit hoger belasten.
De VVD is de enige partij die géén maatregelen neemt om de vervuilende kolencentrales te sluiten. (…)’

Rapporten

  
De meer algemene berekeningen van het Centraal Planbureau zijn neergelegd in het rapport Keuzes in Kaart 2018-2021 (pdf, 374 pag.)
De berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (toegespitst op o.a. klimaat en energie) zijn neergelegd in het rapport Analyse Leefomgevingseffecten -Verkiezingsprogramma’s 2017-2021 – VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Vrijzinnige Partij (pdf, 138 pag.)

Bronnen
NOS, 16 februari 2017: Alle partijen zeggen: wij maken de beste keuzes
Trouw, 16 februari 2017: De crisis is voorbij, partijen willen weer investeren
Welingelichte Kringen, 16 februari 2017: CPB heeft partijprogramma’s doorgerekend: dit zijn de verschillen
RTV Noord, 16 februari 2017: CPB: Verder dichtdraaien gaskraan is betaalbaar
BN De Stem, 16 februari 2017: Dit zijn de plannen van de partijen op het gebied van verkeer, landbouw en klimaat
Zie ook
FluxEnergie, 16 februari 23017: Verkiezingsprogramma’s – Bij GroenLinks, D66 en ChristenUnie grootste daling broeikasgassen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.