Groningen – Reacties op herstelplan van Alders

5 november 2015 – De reacties op het herstelplan van Hans Alders voor het aardbevingsgebied in Groningen variëren van welwillend tot afwachtend en soms sceptisch. In ieder geval komt steeds terug dat de gaswinning nog veel verder moet worden teruggebracht. De eerste reacties op een rij.

Welwillendheid, maar ook scepsis

 • ‘Dit is de eerste stap naar herstel van vertrouwen’, zei bestuurslid Dick Kleijer van de Groninger Bodembeweging. (Volkskrant)
 • Als Alders iets voor elkaar heeft gekregen, is het dat de neuzen in aardbevingsland weer een beetje dezelfde kant op wijzen.  (Volkskrant)
 • Plannen van Nationaal Coördinator Groningen vallen goed. (Telegraaf)
 • Alders vindt weinig geloof. (…) Het wantrouwen is enorm.  (Trouw)
 • Plan Alders ontmoet veel scepsis. (…) Hans Alders zal alles op alles moeten zetten om het vertrouwen van Groningers terug te kunnen winnen. Inwoners vinden zijn plannen voor een aarbevingbestendig Groningen weinig concreet en vragen zich af wanneer het daadwerkelijk tot uitvoering komt. (FD)
 • Alders stuit op scepsis. Groningers reageren afwachtend en wantrouwig op het door Nationaal Coördinator Hans Alders gepresenteerde herstelplan voor het aardbevingsgebied. (Dagblad van het Noorden)
 • Minister Kamp verwacht dat de voorstellen van Hans Alders bijdragen aan herstel van vertrouwen onder Groningers. (…) Kamp wijst erop dat iedereen de komende maand nog op het programma kan reageren. Ook worden de plannen nog besproken met bestuurders en maatschappelijke organisaties. (NOS)

Commissaris van de Koning Max van den Berg

 • De Groninger Commissaris van de Koning Max van den Berg voorspelt dat er in Den Haag een pittig gevecht uitbreekt over de plannen van Alders. ‘We zullen zien wat het Nederland waard is om op een verantwoorde wijze door te gaan met de gaswinning. Fors investeren in Groningen is hard nodig. Alleen dan neemt de waarde hier weer toe.’ Extra financiering voor sociale en economische versterking is een zaak voor het hele kabinet, aldus Van den Berg. (Dagblad van het Noorden)

Schokkend Groningen is negatief: Stuur Alders weg

 • Voor John Lanting van Schokkend Groningen is het genoeg geweest. ‘Niemand heeft ons Groningers gevraagd wie wij denken dat wat kan betekenen voor Groningen. Alders is ons in de maag gesplitst door Den Haag die draagvlak probeert te behouden voor de gaswinning in Groningen’. Wat John Lanting betreft mogen ze morgen Hans Alders met pek en veren de provincie uit sturen.  (Groninger Courant)
 • Actiegroep Schokkend Groningen praat demonstratief nooit mee. ‘Wie gelooft dit allemaal? Huizen storten gewoon in bij een beving, ook als ze aardbevingsbestendiger zijn’, verwacht voorman John Lanting. ‘Tot de helft van Groningers wil het gebied uit. Geef hun die mogelijkheid. Nu zitten ze, zoals ik, vast in een al jarenlang te koop staand huis.’ (Telegraaf)

Waardering van PvdA en VVD

 • Coalitiepartijen PvdA en VVD noemen het plan een stap in de goede richting. ‘Ik waardeer de open houding van Alders,’ zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos. ‘Vooral de manier waarop hij de bewoners centraal stelt, verdient lof.’ (…) Ook de VVD is verheugd: ‘De stap naar de rechter is gevoelsmatig groot,’ zegt Kamerlid André Bosman. ‘Het is goed dat er een alternatief komt in de vorm van een onafhankelijk arbiter.’ (AD)

D66 teleurgesteld

 • ‘Teleurstellend,’ zo vat D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven het plan samen. Volgens haar blijven de Groningers nu nog in onzekerheid. ‘Onduidelijk blijft om hoeveel gebouwen het gaat, wat er nu precies gaat gebeuren en wanneer Groningers weer veilig zijn.’ (AD)

De Volkskrant: Geen radicale aanpak

 • Zijn weinig onthullende plan staat geen radicale aanpak voor. (…) Zelfs voor hem, als vleesgeworden polderaar, zal het een flinke kluif worden om tempo en slagvaardigheid te koppelen aan draagvlak aan bestuurs- en keukentafels.  (de Volkskrant)

Geen getallen

 • Hans Alders omzeilt kunstig cijfers en deadlines in zijn plan voor een sterker Groningen. (NRC Next)
 • GroenLinks en SP hadden een concreter plan verwacht. ‘Is hij hier nou 6 maanden mee bezig geweest?,’ vraagt SP-Kamerlid Eric Smaling zich af.  (AD)

‘Alsjeblieft ook minder gaswinning’

 • Albert Rodenboog, burgemeester van Loppersum. ‘Ze beginnen hier met versterken. Maar doe dat alsjeblieft in samenhang met minder gaswinning. Terwijl hier de putten stilliggen en het hier minder vaak beeft, verplaatst de ellende zich naar de randen van het gasveld waar de productie juist is opgevoerd.’ (NRC Next)
 • Kleijer van de Groninger Bodembewegig: ‘We hebben het vandaag alleen over de gevolgen van de aardbevingen. We zouden het ook over de oorzaak moeten hebben.’ De gaskraan, vindt hij, moet per direct verder dicht. Commissaris van de koning Max van den Berg en SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar vielen hem bij.’ (Volkskrant)
 • ‘Nu deze plannen er zijn, moet de minister ook een groot gebaar maken door de gaskraan nog verder dicht te doen’, aldus Max van den Berg. Hij zegt dat zulke maatregelen deze plannen alleen maar versterken. (RTV Noord)
 • Volgens gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) mag Alders’ plan voor het kabinet ‘nooit een smoes zijn om de gaswinning niet naar beneden te brengen.’ (Dagblad van het Noorden)

Rol NAM

 • Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) is blij dat de NAM in het plan van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, meer op afstand komt te staan van de schadeafhandeling en het versterken van woningen. ‘Hoe minder groot de rol van NAM, hoe beter’, meent Eikenaar. ‘Het liefst had ik dat ze in geen enkel proces meer een partij waren, maar dat wil minister Kamp niet. Elke stap dat ze verder uit het systeem gaan, juich ik echter toe.’ (RTV Noord)

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 5 november 2015: Alders stuit op scepsis (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 5 november 2015: ‘Als je alles leest denk je: dit is heftig’ (via Blendle)
Telegraaf, 5 november 2015: Grootse aanpak gasschades (via Blendle)
AD, 5 november 2015: Gemengde reacties op herstelplan Groningen. ‘Is Alders hier zolang mee bezig geweest?’ (via Blendle)
NRC Next, 5 november 2015: Alders waagt zich niet aan beloftes
Volkskrant, 5 november 2015: Alders weet: het komt op daden aan (via Blendle)
Trouw, 5 november 2015: Alders vindt weinig geloof (via Blendle)
RTV Noord, 4 november 20125: Gedeputeerde Eikenaar: hoe minder NAM, hoe beter
RTV Noord, 4 november 2015: Max van den Berg prijst plannen Nationaal Coördinator
De Groninger Krant, 3 november 2015: Hans Alders krijgt niet het voordeel van de twijfel
NOS, 4 november 2015: Minister Kamp verwacht herstel vertrouwen Groningers
FD, 5 november 2015: Plan Alders ontmoet veel scepsis in de kerk van Loppersum (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.