Eerste reacties op Klimaatwet PvdA/GroenLinks – ‘Erg ambitieus’, ‘Te ambitieus’

Eerste reacties op Klimaatwet PvdA/GroenLinks – ‘Erg ambitieus’, ‘Te ambitieus’

13 september 2016De eerste reacties op de initiatiefwet van Samsom en Klaver richten zich vooral op de ambities van hun Klimaatwet. ‘Het is de achilleshiel.’ ‘De lat ligt te hoog.’ De NRC vreest dat de kans dat het wetsvoorstel na de verkiezingen een stille dood sterft ‘aanzienlijk’ is.

NRC: De ambitie is tegelijk de achilleshiel van de wet
‘(…) [De] ambitie is tegelijkertijd ook de achilleshiel van de wet. D66 heeft haar steun al uitgesproken en ook SP en ChristenUnie kijken er welwillend tegenaan. Maar volgens Smaling beoordeelt de SP de wet ook op de sociaal-economische consequenties. „We zijn er geen voorstander van dat de zware industrie uit Nederland verdwijnt. We willen Tata Steel en de werkgelegenheid daar niet in gevaar brengen.” PvdA en GroenLinks zullen dus concessies moeten doen voordat het gehele linkse blok in de Tweede Kamer voor de wet stemt. (…)
VVD, PVV en CDA zijn mordicus tegen. VVD-woordvoerder Remco Dijkstra noemt het wetsvoorstel „onverstandig vanwege de afspraken die in Parijs zijn gemaakt”. Hij betwijfelt of het mogelijk is om het deze kabinetsperiode nog te behandelen. Ook CDA en PVV zijn geen voorstander van de wet. Volgens het CDA moet klimaatbeleid „van onderaf geregeld worden en niet van bovenaf opgelegd”, aldus woordvoerder Agnes Mulder. De kans dat het wetsvoorstel na de verkiezingen een stille dood sterft, is dus aanzienlijk. (…)
De wet is ook buiten de Tweede Kamer omstreden. Zowel werkgevers als werknemers keerden zich er in hun advisering al tegen. „De wet biedt schijnoplossingen, terwijl de negatieve consequenties voor de welvaart groot zijn”, aldus VNO-NCW en MKB Nederland. „Doelen mogen ambitieus zijn”, was de reactie van FNV-voorzitter Ton Heerts, „maar bij overreageren haken onze leden af.” (…)’

FD:  Samsom en Klaver vergalopperen zich
‘(…) Zowel werkgevers als vakbonden hebben voorspelbare bezwaren. Niet dat zij het broeikaseffect niet serieus nemen, maar Samsom en Klaver vergalopperen zich door de lat voor Nederland hoger te leggen dan de rest van de Europese Unie. Dat gaat ten koste van winst en werkgelegenheid.
Ook in de politieke arena klinkt weinig applaus. Zonder steun van de VVD, het CDA, de PVV en de SP heeft de Klimaatwet geen schijn van kans in de Tweede Kamer. PvdA en GroenLinks hebben dus nog het nodige zendingswerk te verrichten. Met een ‘yes we can’-boodschap proberen Samsom en Klaver te overtuigen. (…)’

Volkskrant: Misschien nog een minuscule ‘linkse’ meerderheid
‘(…) Om de duurzaamheid van hun wet te bewijzen, kondigden Samsom en Klaver aan dat ze eerst de hele milieuwereld om advies gingen vragen. Dan zou de Tweede Kamer na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling over de Klimaatwet kunnen besluiten. Bij nader inzien (en met de verkiezingen op komst) is het zelfvertrouwen toch minder groot. Samsom en Klaver sturen hun initiatiefwet vandaag al naar zowel de Tweede Kamer als de Raad van State. Nu kunnen ze misschien nog een minuscule ‘linkse’ meerderheid achter hun klimaatplan krijgen (PvdA, GL, D66, SP, CU, PvdD, Kuzu/Öztürk). Kennelijk taxeren Samsom en Klaver dat de tegenstanders van hun Klimaatwet, VVD, CDA en PVV, na 15 maart volgend jaar weleens een meerderheid zouden kunnen hebben.

De Volkskrant herinnert nog even aan de visie van Lucky TV op de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks rond de aangekondigde Klimaatwet (26 november 2015)

160913-klimaatwetluckytv

Bronnen
NRC, 13 september 2016: Ambitie klimaatwet is ook achilleshiel (via Blendle)
FD, 12 september 2016: Koude douche (Registratie)
Volkskrant, 12 september 2016: Het Binnenhof: 12 september

Zie ook
FluxEnergie, 13 september 2016: Klimaatwet PvdA/GroenLinks: ambitieuze initiatiefwet
FluxEnergie, 25 november 2015: Reacties op het voorontwerp Klimaatwet van GroenLinks en PvdA

Foto: PvdA en GroenLinks

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.