Reacties op klimaatwet van GroenLinks en PvdA (Update)

Eerste reacties op klimaatwet van GroenLinks en PvdA

25 november 2015PvdA en GroenLinks presenteerden dinsdag een voorontwerp voor een klimaatwet om de overheid te dwingen een klimaatbegroting te maken en daarover jaarlijks verantwoording af te leggen. We verzamelen hier de reacties op die klimaatwet.

Fractievoorzitter Zijlstra van de VVD: ‘Beter internationaal stappen zetten’
‘(…) “Als we in Nederland meer gaan doen dan in de rest van de wereld, dan zal het eindresultaat zijn dat er in Nederland bedrijven naar andere landen vertrekken, waar ze meestal milieuonvriendelijker gaan produceren. Dan is het resultaat dat Nederland armer wordt, en de wereld nog steeds warmer.” (…)’ (NOS)

Partijleider Wilder van de PVV: ‘We willen wel duurzame energie, maar geen dure’
‘(…) “Nog meer subsidie zal eerder geld kosten, dan geld opleveren.” (…)’ (NOS)

CDA, bij monde van Buma: ‘Onrealistische en onmogelijke wet’
‘(…) “Als we hier een wet maken die zegt dat een nieuwe kolencentrale dicht moet, weten we dat er elders weer tien open gaan, en daar wordt het niet schoner van.” (…)’ (NOS)

D66-Kamerlid Van Velthoven: ‘Wanneer concrete stappen?’
‘(…) “We zijn onder meer benieuwd hoe snel dit voorontwerp tot een daadwerkelijke wet komt en wanneer de eerste concrete stappen worden gezet om concrete doelen te stellen en klimaatverandering tegen te gaan.” (…)’ (NOS)

SP-Kamerlid Smaling is positief, maar heeft praktische vragen.
‘(…) “De vraag is nu; hoe ga je het doen? Want dat is nog niet duidelijk. Kolencentrales dicht, dat kunnen we aan.” (…)’ (NOS)

SGP: ‘Inzet op innovatie is essentieel’
‘(…) “Doorbraken in technologie zijn nodig. Als wet daarbij helpt, kijken we er positief naar”, zegt een woordvoerder van de fractie. (…)’ (NOS)

Machiel Mulder, hoogleraar regulering energiemarkten: ‘Pas op voor duur, instabiel energienet’
Mulder waarschuwt ‘voor een mogelijk duur en instabiel energienet als we in 2050 enkel duurzame energie hebben. Dat komt volgens hem omdat het niet altijd waait en windmolens dus niet altijd draaien. Om toch altijd stroom te hebben, moeten fossiele centrales blijven draaien.’ (Telegraaf)

Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving): ‘Kernenergie uitbannen is onverstandig’
‘(…) Hij vindt het onverstandig van de Kamerleden om kernenergie uit te bannen. Het heeft namelijk geen CO2-uitstoot. „Als het je om de klimaatproblematiek gaat, maakt het niet uit hoe je die besparing bereikt’’, zegt Boot. Hij denkt ook niet, zoals Samsom en Klaver, dat je helemaal kunt stoppen met gas, olie of kolen. „Tussen de 60 tot 70 procent hernieuwbare energie is mogelijk”. (…)’ (Telegraaf)

Milieubeweging: ‘Steun de klimaatwet’
‘(…) De mensheid ligt op ramkoers met de planeet en zichzelf. “De klimaatwet komt dan ook geen dag te laat”, stellen Milieudefensie, Natuur & Milieu en Greenpeace. Vrijwel alle politieke partijen spreken mooie woorden over de urgentie om het klimaat te beschermen. Er doet zich nu een mogelijkheid voor om deze woorden om te zetten in daden. De milieubeweging roept dan ook alle partijen op om deze klimaatwet van harte te steunen. Dit kan niet snel genoeg gaan, aangezien Nederland flink achter loopt op schema wat betreft het reduceren van CO2-uitstoot en het opwekken van duurzame energie. (…)’ (Verklaring milieubeweging)

Milieubeweging: ‘Er moet nog iets in’
‘(…) De milieubeweging, die op initiatief van Milieudefensie al vanaf 2007 campagne voert voor een klimaatwet, is enthousiast dat Samsom en Klaver begin 2016 een consultatie gaan doen om de initiatiefwet nog beter te krijgen. Zo zou er ook in moeten worden vastgelegd dat Nederland in 2030 45% van alle energie duurzaam opwekt en er een energiebesparing is van 55%. (…)’ (Verklaring milieubeweging)

Klaver: ‘Meerderheid is haalbaar’
‘(…) Het is geen geheim dat VVD en CDA bij een ambitieus klimaatbeleid niet staan te juichen. Maar als je kijkt naar D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, dan kun je optellen naar 76 zetels. Dus een meerderheid is haalbaar.’ (…)’ (Volkskrant)

Simon Rozendaal: ‘Mal voorstel’
‘(…) Natuurlijk moet klimaat worden meegewogen in energiebeleid, maar energiebeleid is meer dan klimaatbeleid. (…) Bij energiebeleid moet – net als bij elk ander beleidsterrein – betaalbaarheid leidend zijn. Geld mag stinken, maar heeft bijvoorbeeld wel de succesvolle strijd tegen lucht- en watervervuiling van de afgelopen decennia gefaciliteerd. Door windmolens en zonnecellen boven de partijen te plaatsen, mutileren de heren de vaderlandse economie. Dat is pas slecht voor het milieu. (…)’ (Elsevier)

De eerste reacties op twitter:

Bronnen
Milieudefensie, Greenpeace en Natuur&Milieu, 23 november 2015: Milieubeweging juicht voorstel klimaatwet toe
Twitter
Volkskrant, 24 november 2015: ‘Wegkijken kan niet meer, we willen dit fiksen’ (via Blendle)
Elsevier, 24 november 2015: Drammers plaatsen windmolens en zonnecellen boven de partijen
NOS, 24 november 2015: VVD wijst klimaatwet PvdA af als onrealistisch

Zie ook
FluxEnergie, 24 november 2015: PvdA en GroenLinks komen met klimaatwet

Foto: PvdA en GroenLinks

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.