Reacties op voorstel sluiting kolencentrales vóór 2020

Reacties op voorstel sluiting kolencentrales vóór 2020

24 november 2015Sluit alle kolencentrales vóór 2020. Die oproep deden 64 hoogleraren gisteren in een open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer. Enkele reacties, waaronder die van minister Kamp, op een rij.

Om aan klimaatdoelen te voldoen moet Nederland vóór 2020 alle kolencentrales sluiten, ook de nieuwe. Dat betogen 64 hoogleraren in een open brief. ‘We kunnen morgen alle kolencentrales uitzetten zonder in de problemen te komen.’ Er kwamen nogal wat reacties op.

Minister Kamp van Economische Zaken: ‘Sluiting is lastig’
Kamp stelt dat er nogal wat haken en ogen zitten aan een snelle sluiting van de kolencentrales. Omdat de kolencentrales in het Europese emissiehandelssysteem vallen, mag de bespaarde CO2 elders worden uitgestoten. ‘Doordat stoken van duurzame biomassa in kolencentrales dan niet meer kan, worden volgens de minister verdere doelstellingen voor duurzame energie niet gehaald’, aldus Nu.nl. Verder is Kamp bang voor schadeclaims van de energiebedrijven met een kolencentrale. (Nu.nl)

Kamp: ‘Robbertje vechten’
‘(…) De Nederlandse economie draait voor 95 procent op fossiele brandstoffen. We kunnen nog niet zonder kolencentrales.” Mocht de Tweede Kamer – waar de PvdA en GroenLinks de handen in één hebben geslagen voor een klimaatwet – toch besluiten tot sluiting dan verwacht Kamp ‘een flink robbertje vechten.’ (…)’ (AD)

Klimaateconoom en hoogleraar Richard Tol: ‘Sluiten vermindert uitstoot niet’
‘(…) “Hoogleraren moeten beter weten. Hun verhaal is al in 1952 door Jan Tinbergen ontkracht. Het doel van klimaatbeleid is om de uitstoot van koolstofdioxide te beperken. Niet om een specifieke energiebron zwart te maken. Het sluiten van steenkoolcentrales kost geld, maar vermindert de uitstoot niet”(…)’ (Telegraaf)

ECN eerder deze maand in onderzoek naar sluiting: ‘Uitstoot buitenland gaat juist omhóóg’
‘(…) Het rapport laat zien dat het sluiten van Nederlandse kolencentrales zou betekenen dat we in Nederland meer gebruik zullen maken van gascentrales om de benodigde elektriciteit op te wekken. Daarvoor zullen gascentrales weer in gebruik genomen gaan worden die momenteel in de mottenballen staan. Daarnaast zal er meer elektriciteit moeten worden geïmporteerd uit het buitenland. Dit leidt bij elkaar weliswaar tot minder uitstoot van broeikasgassen in Nederland—de reductie bedraagt 15 Mton per jaar—maar tegelijkertijd wijzen de onderzoekers erop dat emissies in de landen om ons heen zullen stijgen om aan de Nederlandse vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Dit geldt overigens voor alle maatregelen die binnen Nederland emissies reduceren en die ook onder het Europese CO2 emissiehandelssysteem vallen. Minder emissies in Nederland betekent dat er rechten overblijven die elders of later zullen worden gebruikt. (…)’ (Persbericht ECN)

Planbureau voor de Leefomgeving: ‘Lange termijnvisie nodig’
‘(…) “Wij missen een alomvattende strategie op energiegebied,” zegt Jan Ros. ,,Als we de kolencentrales nu sluiten, wat dan? Dan moeten we meer gas importeren.” (…) “Vragen we ons wel af of meer gas wel past in het plaatje voor de lange termijn?”(…)’ (AD)

ECN-directeur Paul Koutstaal: ‘Consument merkt er weinig van’
‘(…) “De prijs voor huishoudens bestaat grotendeels uit netwerktarieven, belastingen en opslagen. Daar komt slechts zo’n 0,3 cent per kWh bij.” (…)’ (Trouw)

NRC Next: ‘Er zijn nog andere kosten’
NRC Next checkte de bewering van de hoogleraren dat uitzetten van de kolencentrales een tientje per jaar op de energierekening zou schelen. Het bedrag klopt, de energie is maar weinig duurder, stelt NRC Next.
‘(…) Maar er zijn nog andere kosten: die van het opstarten van de oude gascentrales, van het sluiten van de kolencentrales, et cetera. Volgens de hoogleraren komt dat neer op zo’n 300 miljoen euro per jaar. Of de overheid dat betaalt of het wordt doorberekend aan burgers, is een politieke keuze, en dus onzeker. In theorie zou zo’n bedrag de energierekening van een huishouden een paar tientjes per jaar kunnen verhogen. (…)’

Aad Correljé, energie-expert bij TU Delft en Instituut Clingendael: ‘Knauw voor concurrentiepositie’
‘(…) Hoewel steenkool enorm belastend voor het milieu is, zorgt een geforceerde sluiting voor een flink hogere elektriciteitsprijs. De concurrentiepositie van onze industrie krijgt dan een flinke knauw. (…)’ (AD)

Directeur Hans Grünfeld van VEMW (belangenbehartiger zakelijke energieverbruikers)
‘(…) “Deze oproep is een gemiste kans. Een groot aantal problemen schreeuwt om een oplossing, waartoe de professoren een bijdrage kunnen leveren. In volgorde van prioriteit volgens de zgn. “trias energetica” zijn dat:

1. Hoe krijgen we het energiebesparingstempo van gebouwen en bedrijven drastisch omhoog?
2. Hoe voeren we de productie van duurzame energie zodanig op, dat er geen kolencentrales meer nodig zijn om in onze stroombehoefte te voorzien?
3. Hoe zorgen we ervoor dat de fossiele energie die we tijdens de transitie nodig hebben met de minste CO2-uitstoot geproduceerd wordt?” (…)’ (VEMW)

Energiebedrijven: ‘Geen goed idee’
‘(…) Onder meer wordt geen rekening gehouden met het verstoken van biomassa, als onderdeel van het klimaatakkoord, dat in kolencentrales gebeurt. Ook zou Nederland met het sluiten meer afhankelijk worden van gas uit Rusland, hetgeen de overheid juist niet wenselijk acht. Tevens zou het sluiten van relatief schone centrales in Nederland betekenen dat elders juist verouderde, meer vervuilende installaties meer draaien.(…)’ (Nu.nl)

Energiebedrijven met nieuwe kolencentrale: ‘Schadeclaims heel denkbaar’
Gdf Suez, E.ON en RWE hebben net voor veel geld, en op verzoek van de overheid, nieuwe kolencentrales gebouwd.
‘(…) Wij en andere producenten hebben miljarden in nieuwe kolencentrales geïnvesteerd,” zegt Elwin Delfgaauw van Gdf Suez. ,,Als ze moeten sluiten, zijn schadeclaims heel wel denkbaar.” Dat stelt ook E.on. ,,Dit afdoen als investeringsrisico is véél te gemakkelijk,” meent Edwin Kotylak. ,,Wij leiden dan grote schade.” (…)’ (AD)

Associate professor biobased economy Martin Junginger: ‘Drie redenen waarom sluiting geen goed plan is’
1 Meer gasimport uit Rusland. Gasproductie daar en transport is niet duurzaam.
2 ‘(…) Je kunt er donder op zeggen dat, naast kerncentrales in België en Frankrijk, zeer vervuilende centrales in Oost-Europa met goedkope stroom dat gat [in de stroomvoorziening, ontstaan door sluiting kolencentrales] deels opvullen. (…)’
3 ‘(…) Voor de productie van bijvoorbeeld bioplastics en brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart zijn op termijn die grote hoeveelheden duurzame biomassa nodig (…). Maar als de kolencentrales dicht gaan komen de benodigde volumes duurzaam hout niet meer naar Nederland, waardoor een andere positieve ontwikkeling in de zogeheten biobase economy op zijn zachtst gezegd grote vertraging oploopt. (…)’ (Volkskrant)

E.ON: ‘Kolen verdwijnen, de vraag is hoe snel’
‘(…) “We zijn bezig met een energietransitie. Uiteindelijk zullen kolen uit onze mix verdwijnen. Het verschil in visie zit in de snelheid van die transitie.” (…)’ (NOS)

E.ON over de omschakeling naar energie uit gasgestookte centrales
‘(…) “Dat is mogelijk, daar hebben ze gelijk in. Maar het gaat Nederland 800 miljoen euro per jaar meer kosten. En willen we afhankelijk zijn van een bron die uit Groningen of Rusland komt? In Groningen is de situatie nu problematisch en de regimes waar het gas wordt geproduceerd zijn onberekenbaar.” (…)’ (NOS)

Bronnen
Telegraaf, 24 november 2015: Uitstoot zonder kolencentrales niets minder (via Blendle)
ECN, persbericht, 4 november 2015: ECN brengt effecten eerdere sluiting Nederlandse kolencentrales in kaart
Trouw, 24 november 2015: De vraag is of we kolencentrales willen sluiten
NRC Next, 24 november 2015: ‘Sluiting kolencentrales kost 10 euro per gezin’
VEMW, 23 november 2015: Oproep hoogleraren sluiting kolencentrales gemiste kans
Nu.nl, 24 november 2015: Minister Kamp noemt sluiten kolencentrales lastig
Nu.nl, 23 november 2015: Energiebedrijven wijzen oproep hoogleraren af
Volkskrant, 23 november 2015: ‘Kolencentrales nodig om doelstellingen duurzaamheid te halen’
NOS, 23 november 2015: ‘Sluiten kolencentrales is geen oplossing’
AD, 24 november 2015: Gdf en E.on: Miljardenclaims bij sluiting kolencentrales

Foto: Gasgestookte Magnum Centrale in de Eemshaven (Nuon)

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.