‘Realisatie duurzame energieparken kan veel sneller’

22 december 2015 – Door de processen rond grotere projecten voor zonne- en windenergie in te korten kun je het draagvlak beter behouden en de projecten anderhalf tot twee jaar eerder realiseren. Dat vindt Arcadis.

Ursula Blom
Ursula Blom, Arcadis

Ursula Blom, directeur Energie en Infra bij Arcadis, schrijft op de website van Binnenlands Bestuur dat de realisatie van duurzame energieparken in Nederland veel sneller moet kunnen. Ze schrijft dat op basis van andere projecten die Arcadis heeft weten te versnellen (Nationaal Waterplan, realisatie A4).

Uit de bijdrage op Binnenlands Bestuur
‘(…) We wisten veel tijd te winnen door alle benodigde processen op een andere manier aan te pakken. In plaats van te wachten tot de ene procedure klaar is en dan pas te beginnen met de andere, legden we delen van procedures naast elkaar. Dus bijvoorbeeld al beginnen met het ontwerptracé terwijl de milieueffectrapportage nog niet helemaal klaar was. En we werkten parallel aan draagvlak. Niet alles na elkaar laten inspreken, maar (deels) tegelijkertijd. Daadkrachtige en energieke bestuurders. En bovenal ervoor zorgen dat er op alle niveaus  energie en daadkracht blijft.
Duurzame energie
De grote opgave van dit moment is het realiseren van duurzame energie. Er zijn nationale doelen gesteld voor windenergie, maar het tempo van realiseren gaat veel te traag. Als wij de techniek van procesversnelling toepassen in de duurzame energie denk ik dat we anderhalf tot twee jaar tijd kunnen winnen.
Rol provincies en gemeenten
Alle provincies hebben in hun plannen aandacht voor duurzame energie, en dan met name voor zonne- en windenergie. Net als de deelnemers aan de klimaattoppen zijn provincies goed in het stellen van vage doelen en het maken van plannen. Maar minder goed in het concreet maken van plannen en het realiseren daarvan. Provincies, maar ook gemeenten, proberen draagvlak te creëren voor windmolen parken. In het recente verleden hebben we gezien dat gemeenteraden omslaan in hun mening als het draagvlak afneemt. Door processen in te korten kun je zorgen dat je het draagvlak behoudt en dergelijke projecten eerder zijn te realiseren.
Draagvlak laten groeien
We hebben met z’n allen afspraken gemaakt over de groei en het gebruik van duurzame energie. De omslag van fossiele naar duurzame energie is niet van de ene op de andere dag georganiseerd, maar neemt te veel tijd in beslag. Maar procesversnelling staat niet op zichzelf, ook de omgevingsfactoren moeten goed zijn. Om dat draagvlak te helpen groeien is het belangrijk dat de omwonenden en andere partijen er voordeel bij hebben. Geef ze een deel van de opbrengst. De realisatie van een energiepark gaat niet werken als alleen een energiebedrijf er voordeel bij heeft en anderen daarvoor concessies moeten doen.
Meer dan alleen procedures afstemmen
Het versnellen van processen is dus niet alleen een kwestie van wat procedures naast elkaar leggen. Het betekent samenwerking, daadkracht en energie op verschillende niveaus. Juist op het snijvlak tussen verantwoordelijkheden van organisaties moeten partijen elkaar gaan helpen, bijvoorbeeld tussen het ministerie van Economische Zaken, provincies en gemeenten. Ik denk ook dat partijen niet té ambitieus moeten zijn. De ruimtelijke inpassing is relevant. Wij werken liever aan een klein park dat gerealiseerd kan worden dan een groot  park dat op de tekentafel blijft liggen.

Aan de voorkant kost dit wellicht in eerste instantie extra geld, maar aan de achterkant levert het ook weer geld op omdat je tijd bespaart. En wat in de infra goed werkt kan in de energie ook goed werken. (…)’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 21 december 2015: Realisatie duurzame energieparken kan tot twee jaar sneller
Foto: Zonnepark Terbregge, 2000 zonnepanelen langs de snelweg A20 bij Rotterdam (foto: Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.